LAG Papuk biti će bogatiji za još jednu JLS

U četvrtak, 04. prosinca 2014. godine, u prostorijama Gradske uprave, održan je sastanak LAG – a Papuk, kojem su osim gradonačelnika i predsjednika LAG – a, Josipa Nemeca i voditelja LAG – a, Saše Ristera, prisustvovali i načelnik općine Čačinci, Mirko Mališ, načelnik Crnca, Mato Damjan, načelnik Zdenaca, Tomislav Durmić, načelnik Mikleuša, Milan Dundović i pročelnica jedinstvenog upravnog odjela općine Mikleuš, Tatjana Bosanac.

S obzirom da je Općina Mikleuš izrazila želju da pristupi LAG – u Papuk, ali i činjenicu da LAG treba obuhvaćati minimalno 5 jedinica lokalne samouprave, predsjednik LAG – a sazvao je sastanak kako bi se dogovorio postupak i procedura prelaska općine Mikleuš iz LAG – a Marinianis u LAG Papuk te kako bi se dogovorili detalji zajedničkog daljnjeg djelovanja te prijavljivanja i izrade projekata za prijavu na predstojeće natječaje. (T. Petrović)