Gradonačelnik održao sastanak sa predsjednicima Mjesnih odbora

Kako se bliži kraj godine, u srijedu, 03. prosinca 2014. godine, u prostorijama Gradske uprave, gradonačelnik je održao sastanak sa predsjednicima Mjesnih odbora sa područja grada. Gradonačelnik je sazvao sastanak kako bi predsjednike upoznao sa financijskom situacijom za naredno razdoblje, napomenuvši da će se aktivnosti u idućoj godini provoditi sukladno prioritetima, ali i punjenju gradskog proračuna.

 

Tom prilikom predsjednici Mjesnih odbora upoznali su gradonačelnika sa aktivnostima provedenim u tekućoj godini, ali i sa budućim aktivnostima te sa problematikom na njihovom području. Zbog bolje koordinacije, ali i ujednačavanja aktivnosti Mjesnih odbora, gradonačelnik je novi sastanak sa predsjednicima najavio za tri mjeseca. (T. Petrović)