Za orahovačku kulturnu baštinu nema financijskih sredstava

Jedna od najpoznatijih slavonskih plemićkih utvrda, vjerojatno i najveća i najspominjanija, svakako je utvrda Ružica grad. Ona je ujedno i jedna od najvećih gradina u kontinentalnoj Hrvatskoj. S druge strane, crkva Sv. Lovre, srednjovjekovna crkva s grobljem, koja ni nakon 11 sezona arheoloških istraživanja nije istražena do kraja.

Grad Orahovica iz godine u godinu nastoji obnoviti kulturne znamenitosti na području Grada i spasiti ih od propadanja. Potrebna sredstva su velika, gradski proračun ne može pratiti tolika ulaganja te se iz tog razloga prate svi natječaji nadležnih ministarstava u cilju zaštite kulturnih dobara. U rujnu prošle godine Grad Orahovica, u sklopu „Programa financiranja zaštite kulturnih dobara u 2014.“ Ministarstva kulture, prijavio je na javni poziv lokalitet „Ružica grad“ i „Crkvu sv. Lovre“. Ministarstvo kulture je 2010. godine odobrilo trogodišnji program financiranja zaštite kulturnih dobara za Ružicu grad i crkvu Sv. Lovre. U okviru prethodnih trogodišnjih aktivnosti, na lokalitetu Ružica grad stvorene su pretpostavke i preduvjeti za kompletiranje dokumentacije postojećeg stanja, čime je završeno 3D lasersko snimanje lokaliteta te je uz obradu podataka, kompletiran Elaborat geodetske izmjere zatečenog stanja cijelog lokaliteta, svih 8.000 m2. U 2014. godini, na osnovu ranije dobivenih podataka, cilj je bio izraditi tehničku dokumentaciju, odnosno arhitektonski snimak postojećeg stanja i 3D vizualizaciju. Arhitektonski snimak temelj je za sva daljnja istraživanja i konzervatorske studije, prema kojoj bi se dalje pristupilo izradi dokumentacije za zaštitu i saniranje kulturnog dobra i u konačnici, aktivnostima radova na predmetnom lokalitetu.

A crkva sv. Lovre? Današnja crkva saniranog je krovišta, vanjskih pročelja i unutrašnjih zidova. Arheološkim iskapanjima otkrivena je i u potpunosti istražena sjeverna sakristija. Očuvani temelji prekriveni su geotekstilom i zatrpani te pripremljeni za buduće konzervatorske i prezentacijske radove kojima će prethoditi drenažni radovi. Dosadašnji istražni radovi rezultirali su senzacionalnim otkrićem: uokolo postojeće crkve na mjestima arheoloških iskopa, otkriveni su temelji druge, puno veće i starije sakralne građevine. U 2014. godini Grad Orahovica to vrijedno saznanje htio je podijeliti sa širom javnošću i podići na jednu višu razinu, kao promocija obrazovnog i kulturnog turizma kroz „muzej na otvorenom“ – prezentacija otkrića na licu mjesta, da se otkriveni ostaci do sada nepoznate građevine otkopaju i izlože na svom izvornom mjestu, za što je potreban projekt prezentacije i tehnička dokumentacija za drenažu.

Grad Orahovica prijavu za navedene projekte radio je po preporuci struke, odnosno u suradnji sa Konzervatorskim odjelom iz Požege i Institutom za arheologiju iz Zagreba. Traženi iznos od Ministarstva kulture za nastavak radova na lokalitetu Ružica grad je 82.000,00 kn, a za crkvu sv. Lovre je 70.000,00 kn. No međutim, po završetku postupka izbora programa prijavljenih na „Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2014. godinu“, prijedlozi programa Grada Orahovice koji se odnose na „Ružicu grad i „Crkvu sv. Lovre“ nisu uvršteni u „Program javnih potreba u kulturi RH za 2014.“ i nisu osigurana financijska sredstva za daljnje radove. Naime, odluke Ministarstva kulture utvrđene su u okvirima financijskih mogućnosti i to temeljem ocjene prioriteta i potreba te će kulturna baština Orahovice morati pričekati neka bolja vremena.