Novinari podržali inicijativu osnivanja Društva agrarnih novinara RH

U subotu, 15. studenog 2014. godine, u Velikoj gradskoj vijećnici u Orahovici, održana je osnivačka Skupština Društva agrarnih novinara Republike Hrvatske, s ciljem afirmacije i razvoja novinarske struke te tješnje suradnje između novinara, glasnogovornika i agrarnih publicista. Ovo specijalizirano društvo okuplja sve zainteresirane za informiranje domaće i inozemne javnosti o poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji, životu na selu, uz promicanje znanstvenih i stručnih novinara iz područja poljoprivrede i agrara. Gosti Skupštine bili su predsjednik ENAJ – a, Jef Verhaeren iz Belgije, Članica Izvršnog odbora, Tatjana Čop, direktor PP Orahovica, Vlado Čondić Galinčić i gradonačelnik Josip Nemec.

Nakon izbora radnih tijela Skupštine i usvajanja Statuta Društva, za predsjednika je izabran Martin Vuković, novinar i komentator HRT – a, za tajnika je izabran Goran Beinrauch, novinar Gospodarskog lista, a izabrani su i članovi Upravnog i Nadzornog odbora te dva delegata za skupštinu ENAJ – a (European Network of Agricultural Journalists).

Sukladno planu rada za 2014. i 2015. godinu, predsjednik, Martin Vuković, istaknuo je da će, osim animiranja drugih kolega i širenja članstva, Društvo organizirati okrugle stolove, stručne tribine i druge stručne skupove na kojima se govori o agraru, prehrambenoj industriji i ruralnom životu, sudjelovati u radu javnih institucija kojima je cilj dobrobit života na selu, sudjelovati u radu novinarskih organizacija u Hrvatskoj i na međunarodnoj razini te će voditi brigu o širenju ugleda novinarske i drugih profesija koje sudjeluju u informiranju javnosti. (T. Petrović)

 

{gallery}SlikeGodina2014/Novinari11-2014{/gallery}