Stižu novi natječaji EU fondova, udruge, ustanove i organizacije moraju biti spremne

U cilju edukacije organizacija i udruga s područja grada Orahovice za pripremu projekata pri EU fondovima, LAG Papuk organizirao je  prezentaciju pod nazivom  ”Prezentacija Mjere 7 programa ruralnog razvoja 2014-2020.” s posebnim osvrtom na podmjeru 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo. Prezentaciju je održao pročelnik županijskog Upravnog odjela za zajedničke politike i fondove EU Tugomir Majdak, a u uvodu je sve nazočne pozdravio orahovački gradonačelnik Josip Nemec:

-Nama je cilj na ovoj prezentaciji bio okupiti predsjednike udruga, OPG-e i sve koje zanima na koji i kakav način treba pristupiti izradi i pripremi projekata te koji će projekti biti moguće prijaviti za natječaj EU fondova, a koji će uskoro biti objavljen.  – rekao je gradonačelnik Orahovice Josip Nemec. Tugomir Majdak održao je izuzetno i poučno predavanje s kojeg su svi nazočno otišli znatno bogatiji za znanje koje je potrebno da se projektom EU fondova pruži znatno bolje uvjete za rad:

-Podmjera 7.1 obuhvaća planove za razvoj Jedinica lokalne samouprave naselja u ruralnim područjima, odnosno izrade planove prostornog uređenja, njihovo revidiranje, odnosno programa ukupno razvoja. Korisnici su Jedinice lokalne samouprave do 10 tisuća stanovnika, dakle i općine i gradovi što govori da je grad Orahovica prihvatljiv. Potpora iznosi minimalno 3,5 tisuće, a maksimalno 70 tisuća eura. U okviru podmjere 7.2 postoji dvije vrste potpora, prva je za ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta, dakle to su mali infrastrukturni projekti, a druga se odnosi  na izgradnju i rekonstrukciju u kojoj su minimalna sredstva potpore po investiciji 30 tisuća, a maksimalna milijun eura.  – rekao je između ostalog Tugomir Majdak te naglasio kako sve potrebne informacije i savjete udruga i ostale organizacije, naravno mogu dobiti u prostorijama LAG-a Papuk koji će biti na raspolaganju i rado pomoći jer je konačni cilj da se izvuće što više novca i napravi što više korisnih projekata.  (V.G.)