Saziv 10. sjednice Gradskog vijeća

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA ORAHOVICA –

– S V I M A –

Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst),

 

S A Z I V A M

10. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 15. rujna  2014. godine (ponedjeljak) s početkom u 19,00 sati u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl. Mihalovića 1 (središnji gradski park)

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I    R E D:

 

  1. Usvajanje Zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća,

 

  1. Aktualni sat Gradskog vijeća,

 

  1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Orahovice za razdoblje 1.1. do 30.06.2014. godine (Izvjestitelj: Gradonačelnik),

 

  1. Razmatranje Konačnog financijskog izvješća ustanove PUČKO SVEUČILIŠTE ORAHOVICA „u likvidaciji“ (Izvjestitelj: Stjepan Dujmić),

 

  1. Razmatranje Zaključnog izvješća o provedenom postupku likvidacije nad ustanovom PUČKO SVEUČILIŠTE ORAHOVICA „u likvidaciji“ (Izvjestitelj: Stjepan Dujmić),

 

– 2 –

 

  1. Razmatranje Odluke o podjeli (prijenosu) imovine u vlasništvu PUČKO SVEUČILIŠTE ORAHOVICA „u likvidaciji“ Gradu Orahovici (Izvjestitelj: Stjepan Dujmić),

 

  1. Prijedlog Odluke o razrješenju jednog člana i o imenovanju jednog člana Zapovjedništva civilne zaštite grada Orahovice (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac).

 

PREDSJEDNIK:

Ivica Podboj