Grad Orahovica počeo s isplatom pomoć za podmirenje troškova ogrijeva

Sukladno popisu Centra za socijalnu skrb, gradonačelnik grada Orahovice donio je Odluku o isplati pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima Centra za socijalnu skrb na području Grada Orahovice koji se griju na drva u 2014. godini. Isplata sredstava započela je u ponedjeljak, 15. rujna 2014. godine, a Grad Orahovica isplatit će iznos od 49.635,20 kn za 64 korisnika socijalne skrbi s područja grada. Korisnicima će se isplatiti financijska sredstva za podmirenje troškova stanovanja za grijanje na drva u iznosu od 775,55 kuna po jednom korisniku, a isplata se vrši na blagajni Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice. (T. Petrović)