Članovi Skupštine poduzeća Papuk d.o.o. raspravljali o provedbi novih zakonskih mjera

Itekako svjesni da je zbrinjavanje i gospodarenje otpadom od iznimnog značaja za sve jedinice lokalne samouprave, članovi Skupštine poduzeća Papuk d.o.o. sastali su se u petak, 22. kolovoza 2014. godine kako bi raspravili o ispunjavanju obveza jedinica lokalnih samouprava vezanih za Zakon o održivom gospodarenju otpadom. Skupština je održana pod predsjedanjem Josipa Nemeca, a nazočili su joj svi članovi Društva.

U skladu s novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, koji je s primjenom započeo u srpnju 2014. godine, na području grada i susjednih općina do kraja godine počet će odvojeno prikupljanje otpada. Jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog komunalnog otpada. S tim u vezi, jedinice lokalne samouprave dužne su osigurati funkcioniranje reciklažnog dvorišta, postavljanje određenog broja i vrsta spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te osigurati uslugu prijevoza. Nakon upoznavanja sa zakonskim odredbama i rasprave, članovi Skupštine zadužili su Upravu da ispita cijene opreme potrebne za ispunjavanje zakonskih odredbi, odnosno cijene kontejnera za skladištenje otpada i komunalnog vozila – autosmećara.

U skladu s novim zakonom, otpad koji stvaramo u svojim kućama ili na radnim mjestima više nećemo samo bacati u kantu, nego ćemo ga sortirati i odlagati u za to predviđene kante i spremnike. (T. Petrović)