Održana sjednica Skupštine poduzeća Papuk plin d.o.o.

U petak, 27. lipnja 2014. godine održana je 5. sjednica Skupštine Društva Papuk plin d.o.o. na kojoj je prihvaćeno izvješće Uprave o poslovanju društva za proteklu godinu, pod predsjedanjem Josipa nemeca, predsjednika Skupštine. Društvo je u protekloj godini ostvarilo negativan financijski rezultat, koji je posljedica visokog postotka gubitka plina na mreži radi dotrajalosti i propuštanja cjevovoda, kao i neusklađenog troška za najam plinovodnog sustava u iznosu od 197.048,00 kn. Također, aktivnosti gospodarskih subjekata utjecale su na količine prodanog prirodnog plina, koje su u padu u odnosu na 2012. godinu. Skupština je donijela odluku da se gubitak Društva ostvaren u poslovnoj godini 2013. u iznosu od 197.048,00 kn prenese u narednu godinu te je usvojen proizvodno – financijski plan poslovanja poduzeća Papuk plin d.o.o. za 2014. godinu. (T. Petrović)