Održana 56. sjednica Skupštine Društva Papuk d.o.o.

U petak, 27. lipnja 2014. godine, u prostorijama Papuk d.o.o. održana je 56. sjednica Skupštine Društva Papuk d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, pod predsjedanjem predsjednika Skupštine Josipa Nemeca, a u nazočnosti svih članova Skupštine. Na 56. sjednici, članovi Skupštine prihvatili su izvješće Uprave o poslovanju Društva za proteklu godinu. Uvjeti u kojima društvo posluje u posljednjih nekoliko godina u bitnome su otežani zbog dugotrajne krize i posljedica koje ostavlja u poslovnom i društvenom okruženju, a koje se direktno manifestira na poslovanje Društva. Iako ostvarivanje dobiti nije primarni cilj društva, ono je ipak u protekloj godini ostvarilo pozitivan financijski rezultat u iznosu od 4.872,86 kn. Članovi Skupštine jednoglasno su donijeli odluku da se ostvarena dobit raspodijeli na sredstva rezerve Društva te su prihvatili proizvodno – financijski plan i Plan investicija poduzeća za 2014. godinu. (T. Petrović)