Konačno usklađen pravni status i predmet poslovanja poduzeća Papuk d.o.o.

Nakon pola godine rasprave i neslaganja, na 55. Skupštini Društva Papuk d.o.o., održanoj 5. lipnja 2014. godine, članovi Skupštine konačno su jednoglasno donijeli sve odluke potrebne za usklađivanje pravnog statusa i predmeta poslovanja trgovačkog društva Papuk d.o.o. sa člankom 202. Zakona o vodama. Tako su iz predmeta poslovanja trgovačkog društva Papuk d.o.o. isključene djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje te su prenesene na postojeće društvo Voda d.o.o. Suvlasnici trgovačkog društva Voda d.o.o. su Grad Orahovica sa udjelom u temeljnom kapitalu u iznosu od 65,343%, Općina Čačinci sa 17,235%, Općina Zdenci sa 14,510%, Općina Crnac sa 2,722% te Papuk d.o.o. kao osnivač sa 0,190%. (T. Petrović)

{gallery}SlikeGodina2014/Skupstinapapuk06-2014{/gallery}