U tijeku terenski istražni radovi na Izletištu Orah

U sklopu izrade glavnog projekta za EDC Orahovica 1 – Škola u prirodi i svijet bez Interneta, tvrtka GEOLAB d.o.o. iz Varaždina uzima uzorke tla (probne bušotine) na mjestu buduće centralne zgrade i planiranih 30 bungalova u svrhu izrade geomehaničkog elaborata, podloge neophodne za izradu građevinskog dijela projekta. Cilj geotehničkih istražnih radova je izrada geotehničkog profila tla kao modela prostorne raspodjele onih svojstava tla koja bitno utječu na stabilnost, uporabivost i ekonomičnost građevine i njene okoline tijekom izvođenja građevinskih radova i životnog vijeka građevine.

GEOLAB d.o.o. je podizvoditelj projektantske kuće CAPITAL ING d.o.o. iz Zagreba, s kojim je Grad Orahovica kao Korisnik tehničke pomoći MRRFEU potpisao ugovor o izradi 5 glavnih projekata potrebnih za ishođenje akata o gradnji kompleksa na Izletištu Orah, radi apliciranja projekta na EU natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za izgradnju i rekonstrukciju javne turističke infrastrukture. (I.S)

{gallery}SlikeGodina2013/JezeroBusenje{/gallery}