Smotra postrojbe civilne zaštite opće namjene grada Orahovice

U srijedu, 20. studenog 2013. godine, s početkom u 17,00 sati, u prostorijama velike Gradske vijećnice održat će se smotra postrojbe civilne zaštite opće namjene grada Orahovice. Postrojba civilne zaštite opće namjene grada Orahovice ustrojena je kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i ekoloških katastrofa i velikih nesreća na području Grad Orahovice. Smotra se provodi sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju, Pravilniku o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja te u skladu s Odlukom gradonačelnika o popunjavanju postrojbe i povezivanja pripadnika tima civilne zaštite opće namjene Grada Orahovice.

 

Smotri će prisustvovati 40 obveznika postrojbe civilne zaštite opće namjene grada Orahovice, predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje ispostava Virovitica, predstavnici Ministarstva obrane – područni odsjek za poslove obrane, zapovjedništvo civilne zaštite grada Orahovice, načelnik stožera za zaštitu i spašavanje, predstavnici In Konzaltzing d.o.o. te gradonačelnik Josip Nemec.

Smotra će započeti pozdravnom riječju gradonačelnika Josipa Nemeca, nakon koje će uslijediti prezentacija koju će održati predstavnici tvrtke In Konzalting d.o.o. iz Slavonskog Broda, ovlaštenici za izradu planova zaštite i spašavanja. Prezentacija će obuhvatiti sustav zaštite i spašavanja, funkcioniranje na području grada, operativne snage, tijela i ustroj, obveze i zadaće te mobilizaciju, uporabu i djelovanje postrojbe civilne zaštite. (T. Petrović)