Saziv 3. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/13-01/03

URBROJ: 2189/12-03/01-13-4

Orahovica,  14. studenoga  2013.

 

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

–          GRADA ORAHOVICA –

– S V I M A –

 

Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst),

 

S A Z I V A M

3. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan

21. studeni 2013. godine (četvrtak) s početkom u 18,00 sati

u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl. Mihalovića 1

(središnji gradski park)

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I    R E D:

 

1.  Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća,

 

  1. Aktualni sat Gradskog vijeća,

 

  1. Prijedlog Odluke o podjeli trgovačkog društva PAPUK d.o.o. Orahovica (Izvjestitelj: Josip Nemec, Zoran Stošić),

 

  1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Ugovor o podjeli i preuzimanju društva kapitala (odvajanje s preuzimanjem) zaključenog između PAPUK d.o.o. Orahovica i RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica (Izvjestitelj: Zoran Stošić, Saša Rister),

 

  1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Ugovor o podjeli i preuzimanju društva kapitala (odvajanje s preuzimanjem) zaključenog između PAPUK d.o.o.

– 2 –

 

Orahovica i PAPUK PLIN d.o.o. Orahovica (Izvjestitelji: Zoran Stošić i Pero

Knežević),

 

  1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju ORAH, društva s ograničenom odgovornošću za turizam, rekreaciju i ugostiteljstvo (Izvjestitelj: Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice),

 

  1. Prijedlog Odluke o prestanku Ustanove PUČKO SVEUČILIŠTE ORAHOVICA (Izvjestitelj: Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice),

 

  1. Prijedlog Odluke o imenovanju likvidatora Ustanove PUČKO SVEUČILIŠTE ORAHOVICA (Izvjestitelj: Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice),

 

  1. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Orahovice (Izvjestitelj: Emica Parašilovac, Slavko Hećimović).

 

PREDSJEDNIK:

Ivica Podboj