U tijeku zaštita drvenih kipova

U srijedu, 09. listopada 2013. godine, djelatnici javnih radova započeli su sa zaštitom drvenih kipova. Uslijed vremenskih uvjeta došlo je do pucanja drveta te su na kipovima nastali rascjepi koje je potrebno zatvoriti. Rascjepi se pune starim novinama i piljevinom, a zatim se nanosi kit masa i boja.

Hrast je vječan ako ga se održava te se iz tog razloga svake 2 – 3 godine kipovi održavaju. Sve skulpture biti će postavljene na proljeće uz gradske staze i uz poučnu stazu od jezera do Ružica grada. (T. Petrović)