TEHNIČKA POMOĆ MRRFEU – priprema gradskih projekata iz DPU-a „Jezero Hercegovac – Ružica grad“.

Orahovica, PETAK, 18. listopada 2013. Na predmetnom projektu – I etapi iz regionalnog projekta „Turističko-rekreacijski centar Jezero Hercegovac-Ružica grad“ naziva: Edukativni centar ORAHOVICA 1 – Škola u prirodi i svijet bez Interneta, trenutno radi treća grupa stručnjaka koja piše projekt za aplikaciju Strukturnog fonda EU, i to je posljednja etapa te vrste dokumentacije, tzv. „Studija izvodivosti“. Stručnjaci su direktno angažirani i financirani,  od strane MRRFEU u okviru provedbenih aktivnosti Tehničke pomoći za Grad Orahovicu, ovaj put iz prestižne ljubljanske konzultantske kuće SI CONSULT pod vodstvom gđe mag.

Urške Hozjan. Istovremeno, provode se aktivnosti u kojoj je izravno uključen Grad Orahovica temeljem sklopljenog ugovora s Ministarstvom za Tehničku pomoć iz ožujka ove godine, a to je izrada potrebne tehničke dokumentacije za kompleks te I etape, sve do dozvole za gradnju/potvrdu glavnog projekta. Nakon uspješno provedene procedure javne nabave, gradonačelnik Josip Nemec, kao ovlašteni zastupnik Grada – korisnika Tehničke pomoći, potpisao je ugovor o projektiranju sa tvrtkom CAPITAL ING d.o.o. iz Zagreba, na iznos od 547.818,75 kn, za izradu 5 glavnih projekata (30 bungalova, centralnu zgradu – odmaralište, sanitarije i vanjske sportske terene u zoni kupališta na jezeru), te je danas u Gradskoj upravi održan inicijalni sastanak sa projektantima. Ugovoreni iznos za izradu dokumentacije, Ministarstvo sufinancira sa 85%.

 

Direktor, g. Zlatko Tomčić dipl.ing.građ, i gđa. Kristina Vujica dipl.ing.arh, sastali su se sa stručnim osobama ispred Grada kao naručitelja dokumentacije, sa zadaćom preuzimanja potrebnih podloga za projektiranje i dogovor oblika suradnje/komunikacije na projektu, za što bolje rezultate realizacije. Nakon sastanka, projektanti su obišli predmetnu lokaciju. Po obilasku Izletišta Orah, projektanti su imali samo riječi hvale za uređenje jezera, sve što je izgrađeno, ali i za sve što je u planu. (I.S.)

{gallery}SlikeGodina2013/Projektanti10{/gallery}