Prijedlog plana DPU Centar

U tijeku je javna rasprava o Izmjenama i dopunama DPU Centar pa da svi koji su zainteresirani mogu skinuti i pogledati na poveznici ispod:

Prijedlog plana DPU Centar Tekstualni dio.pdf

 

Ovdje je galerija velikih fotografija planova iz koje možete skinuti slike na svoje računalo:

VEĆA SLIKA: ID DPU  Prometna mreza 3.1 VEĆA SLIKA: ID DPU Elektro mreza 3.2 VEĆA SLIKA: ID DPU Namjena povrsina 2 VEĆA SLIKA: ID DPU Obuhvat izmjena 1

VEĆA SLIKA: ID DPU Plinoopskrba 3.5

 

VEĆA SLIKA: ID DPU PROVEDENE IZMJENE 0

 

VEĆA SLIKA: ID DPU telekomunikacijska meza 3.3

 

VEĆA SLIKA: ID DPU VOD i ODV 3.4