LAG-a „PAPUK“ sudjelovao na seminaru „Upravljanje lokalnim akcijskim grupama – Holistički pristup regionalnom ruralnom razvoju“

U Iloku se od 07. do 11.10.2013. godine održavao seminar „Upravljanje lokalnim akcijskim grupama – Holistički pristup regionalnom ruralnom razvoju“, kojem je prisustvovao direktor LAG – a „Papuk“ Saša Rister.

Njemačko savezno ministarstvo za gospodarsku suradnju i razvoj (BMZ) putem organizacije GIZ Njemačka pruža podršku svojim partnerima u ruralnoj jugoistočnoj Europi kroz razvoj ljudskih kapaciteta. U okviru programa “Integracija jugoistočne Europe u EU” posebna je pažnja usmjerena na ruralna gospodarska područja kroz jačanje njihovih kapaciteta za regionalno upravljanje jer se politika i programi Europske unije sve više i više usmjeravaju na teritorijalnu dimenziju ruralnog razvoja pomoću pristupa LEADER.

Trenutačna rasprava koja se vodi radi pripreme novog promotivnog razdoblja 2014. – 2020. jasno ukazuje da će u njemu sedam ključnih načela pristupa LEADER dobiti na važnosti i da će Lokalne akcijske grupe (LAG) igrati glavnu ulogu. Stoga, relevantne teme kao što su organizacijska struktura javno-privatnog partnerstva u ruralnim područjima, mogući pravni oblici, provedba učinkovitih struktura upravljanja i održivi financijski koncepti zauzimaju središnje mjesto u politikama i programima ruralnog razvoja i njihovoj budućnosti. Pristup LEADER je u međuvremenu postao važan razvojni instrument u gotovo svim zemljama jugoistočne Europe.

Opći cilj ovog seminara bio je ojačati kapacitete stručnjaka i donositelja odluka na regionalnoj i lokalnoj razini i njihove vještine upravljanja i koordinacije održivim razvojnim aktivnostima mobiliziranjem regionalnih potencijala i resursa.

„Svi smo u ovome još uvijek novi i zato treba koristiti svaku priliku za učenje. Za direktora LAG – a Sašu Ristera ovaj seminar je nastavak usavršavanja i usvajanje novog načina rada za razdoblje od kada smo u Europskoj uniji. Sada smo korisnici strukturnih fondova koji nemaju isti princip kao  pretpristupni fondovi koje smo ranije koristili, tako da je potrebno što više učiti, upoznati se s mogućnostima i informirati se  kako bi sve to koristilo našem području“ – rekao je Predsjednik LAG – a Papuk i gradonačelnik Josip Nemec. (S.R., T. Petrović)