Izaslanstvo Grada Orahovice na završnom skupu regije o učinkovitom gospodarenju energijom

Osijek, 21. listopada 2013.U prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Osijeku, održan je „okrugli stol“ na temu gospodarenje energijom i energetska efikasnost, u organizaciji UNDP Osijek, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstva gospodarstva i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj tog završnog skupa za regiju Slavonija i Baranja, na kojemu je sudjelovalo 5 slavonskih županija i 22 grada, a među njima i predstavnici Grada Orahovice,  je sažetak ostvarenih ciljeva,  od kada je uspostavljen informatički sustav za gospodarenje energijom (ISGE). Kroz prezentaciju EE stručnjaka, na jednom su mjestu objedinjene dosadašnje aktivnosti lokalnih samouprava na razini cijele Slavonije i Baranje, a to je: osviještenost o očuvanju energije i postizanju energetske efikasnosti kroz praćenje potrošnje, energetsko certificiranje te provođenje konkretnih mjera.

Kako je učinkovito korištenje energije, propisano zakonskim okvirom, utemeljeno na obvezama RH iz Nacionalnog programa energetske učinkovitosti 2008-2016, gradska vlast je od početka uključena u program sustavnog praćenja potrošnje energije za zgrade u vlasništvu Grada Orahovice, putem ISGE-a, i u ostale aktivnosti, na prvom mjestu, to su energetski pregledi, prema kojima treba provesti predložene mjere za poboljšanje učinkovitosti korištenja energije, kao što je nedavna realizacija projekta  učinkovitosti javne rasvjete na području grada. Na skupu je zaključeno, da je i samo praćenje potrošnje, bez ulaganja i provođenja bilo kakve aktivnosti, rezultiralo uštedama 6-10% na godišnjoj razini, ako se usporede računi potrošnje plina, vode, električne energije, npr. iz 2010/20111/2012; što je prezentirano na primjeru jedne osječke osnovne škole. Stručnjaci iz EE timova objašnjavaju to podizanjem svijesti o uštedi energije, samim tim što je pokrenut jedinstveni sustav koji u svakom trenutku omogućava uvid u potrošnju javnog sektora. Prikupljanje podataka o potrošnji i dalje je obveza županija i gradova, što je uz certifikate o energetskom pregledu, preduvjet za izradu projekata energetske učinkovitosti i apliciranje za sredstva za provedbu istih. Krovna institucija u narednom periodu za projekte iz ovoga područja, biti će Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja sa Agencijom za posredovanje nekretninama, a mogućnosti prijave za sufinanciranje iz područja energetske učinkovitosti su ogromne, od FZOEU do Strukturnih fondova EU, ukoliko su ispunjene sve zakonom predviđene obveze korisnika, bilo da se radi o jedinici lokalne/regionalne samouprave, pravnoj ili fizičkoj osobi. (I.S.)