Saziv 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Orahovice

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

–          GRADA ORAHOVICA –

– S V I M A –

 

 

Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013 – pročišćeni tekst),

 

S A Z I V A M

2. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan

26. rujna 2013. godine (četvrtak) s početkom u 18,00 sati

 

u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl. Mihalovića 1

(središnji gradski park)

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I    R E D:

 

  1. Izvješće Mandatne komisije o podnesenom zahtjevu člana Vijeća za mirovanje mandata iz osobnih razloga i o određivanju zamjenika člana koji će umjesto njega obnašati dužnost vijećnika u Gradskom vijeću te verifikacija njegovog mandata

– svečana prisega zamjenika člana Vijeća

 

2.  Usvajanje Zapisnika s 1. sjednice Gradskog vijeća,

 

3.  Aktualni sat Gradskog vijeća,

 

4.   Prijedlog Plana zaštite i spašavanja s prijedlogom Plana civilne zaštite

(Izvjestitelji: Josip Nemec i Darko Žužak),

– prezentacija Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite od strane

IN KONZALTING d.o.o. Slavonski Brod, ovlaštenika za izradu planova,

 

– 2 –

 

  1. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica

(Izvjestitelji: Borislava Kordoš i Emica Parašilovac),

 

  1. Izvješće o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu u pedagoškoj 2012./2013. godini Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica (Izvjestiteljica: Borislava Kordoš),

 

  1. Prijedlog Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica za pedagošku 2013./2014. godinu (Izvjestiteljica: Borislava Kordoš),

 

  1. Izvješće o radu Gradonačelnika grada Orahovice za razdoblje siječanj – lipanj 2013. godine (Izvjestitelj: Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice),

 

  1. Prijedlog Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna grada Orahovice za 2013. godinu (Izvjestitelji: Gradonačelnik i Zvonko Nađ),

 

10.  Financijsko izvješće za obilježavanje Dana grada Orahovice 2013. godine – 3 svibnja, blagdana Našašća sv. Križa (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

 

11.  Financijsko izvješće o „Orahovačkom proljeću“ 2013. godine (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

 

12.  Prijedlog Odluke o pokretanju postupka statusnih promjena PAPUK d.o.o. Orahovica u pravcu usklađivanja pravnog statusa i predmeta poslovanja sa Zakonom o vodama (Izvjestitelji: Gradonačelnik i Zoran Stošić),

 

13.  Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju ORAH, društva s ograničenom odgovornošću za turizam, rekreaciju i ugostiteljstvo (Izvjestitelj: Gradonačelnik),

 

14.  Prijedlog Odluke o dimnjačarskoj službi (Izvjestitelj: Emica Parašilovac).

 

NAPOMENA: Materijal za sjednicu Gradskog vijeća pod točkom 4. dnevnog reda je

ograničen samo na sadržaj predmetnih planova zbog opsežnosti materijala. Iz

navedenog razloga, radi potpunog informiranja članova vijeća na sjednici će planove

prezentirati IN KONZALTING, d.o.o. Slavonski Brod, ovlaštenik za izradu planova.

 

PREDSJEDNIK:

Ivica Podboj