Potpisan ugovor za sanaciju Vinske ceste

gravia1

Svečano potpisivanje ugovora za sanaciju vinske ceste Merkur – Duzluk održano je u ponedjeljak, 29. srpnja 2013. godine u prostorijama Gradske uprave.

gravia2Ugovor je potpisao gradonačelnik Josip Nemec ispred Grada Orahovice kao naručitelja radova i gosp. Ante Herceg u ime izvođača radova Gravie d.o.o. Ugovor je dio prekograničnog projekta s Mađarskom „Mađarsko – hrvatske vinske priče“ koji se sufinancira od strane Europske unije u okviru programa IPA CBC HUHR 2007 – 2013. Riječ je o izvođenju radova sanacije 2,5 km postojeće vinske ceste na potezu Merkur – Duzluk. Javna nabava provedena je u skladu sa standardima EU, a najpovoljniji ponuđač bila je Gravia d.o.o. iz Osijeka sa iznosom od 710.830,00 kn. Svečano otvorenje radova Vinske ceste najavljeno je za subotu, 03. kolovoza 2013. godine, u sklopu dvodnevnog festivala Zelenog silvanca koji će se održati na Izletištu Orah 02. i 03. kolovoza.

Inicijativa Grada Orahovice za povezivanje vinara i vinske udruge stvorila je uvjete za formiranje vinskih cesta, koje uz dugogodišnju tradiciju vinogradarstva na ovim područjima čine iznimno kvalitetnu turističku ponudu. Cilj projekta Vinske priče je povećanje ekonomskog rasta i stvaranje novih radnih mjesta te promocija, upravljanje i poboljšanje turističke ponude Orahovice.(T. Petrović)