Održana sjednica Skupštine Ružica grad d.o.o.

U prostorijama gradske uprave održana je u četvrtak, 27. lipnja sjednica Skupštine Ružica grad d.o.o., a otvorio ju je predsjednik Skupštine i gradonačelnik Josip Nemec. Nakon analize rada Uprave, donesena je odluka o imenovanju člana, odnosno o nastavku rada člana Uprave Saše Ristera.

Prema izvješću direktora o poslovanju Društva za prošlu godinu, ukupni prihodi iznose 4 877 833,00 kn, ukupni rashodi iznose 5 055 482,00 kn, a gubitak koji se prenosi u naredno razdoblje iznosi 177 649,00 kn. Društvo je na ime renti i sudskih nagodbi isplatilo 480 231,36 kn, iznos koji je u značajnoj mjeri utjecao na negativno poslovanje društva, jer opseg poslova i planirana razina usluga ne razlikuje se značajnije od 2011. godine. Društvo ima 23 zaposlenika, nije ni jednog dana bilo u blokadi žiro – računa, nema nikakvih obaveza prema kreditima, a plaće su isplaćivane na vrijeme i uz podmirenje svih obaveza prema državi. Za 2013. godinu planirani su prihodi u iznosu od 52 580,00 kn.

Predsjednik Skupštine Josip Nemec konstatirao je da je ugostiteljski dio pomogao smanjiti gubitke Društva te da je ulaganje u iste bila ispravna odluka. Također je istaknuo da će se u budućnosti raditi na tome da se odvoje ugostiteljska i građevinska grupa koje po prirodi posla nemaju ništa zajedničko. S obzirom na okolnosti, predsjednik Skupštine iskazao je zadovoljstvo iznesenim izvješćem te rekao da se nada da će slijedeće godine biti pozitivnije. (T. Petrović)