1. sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

–  GRADA ORAHOVICA  –

– S V I M A –

Na temelju članka 37. stavka 1. podstavka 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013 – pročišćeni tekst),

 

S A Z I V A M

1. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan

22. srpnja 2013. godine (ponedjeljak) s početkom u 19,00 sati

u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl. Mihalovića 1

(središnji gradski park).

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

 

D N E V N I    R E D:

 

 1. Izvješće Mandatne komisije o podnesenim zahtjevima članova Vijeća za mirovanje mandata iz osobnih razloga i o zamjenicima članova koji će umjesto njih obnašati dužnost vijećnika u Gradskom vijeću te verifikacija njihovog mandata

– svečana prisega zamjenika članova Vijeća,

 1. Usvajanje zapisnika s Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća,
 2. Aktualni sat Gradskog vijeća,
 3. Izbor Odbora za statutarno-pravna pitanja (Izvjestitelj: Odbor za izbor i imenovanja),
 4. Izbor Komisije za predstavke i pritužbe (Izvjestitelj: Odbor za izbor i imenovanja),
 5. Izbor Odbora za komunalne djelatnosti (Izvjestitelj: Odbor za izbor i imenovanja),
 6. Izbor Odbora za priznanja (Izvjestitelj: Odbor za izbor i imenovanja),
 7. Izvješće o stručnom nadzoru proljetnog dijela sistematske preventivne deratizacije za područje grada Orahovice za 2013. godinu (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),
 8. Financijsko izvješće za obilježavanje Dana grada Orahovice 2013. godine – 3. svibnja – blagdana Našašća sv. Križa (Izvjestitelj: Zvonko Nađ)

– 2 –

 1. Prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja za područje grada Orahovice (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),
 2. Donošenje Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite grada Orahovice (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),
 3. Prijedlog Odluke  o priključenju na komunalne vodne građevine (Izvjestitelji:Emica Parašilovac, Zoran Stošić),
 4. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonicama BILLA u Orahovici u ulici Kralja Zvonimira (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),
 5. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima tvrtki BRIIT d.o.o. Orahovica u ulicu Kralja Zvonimira (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),
 6. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika grada Orahovice (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),
 7. Prijedlog Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika grada Orahovice (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),
 8. Donošenje Odluke o određivanju naziva izletištu „ORAH“ na turističkom kompleksu „Jezero-Ružica grad“ Orahovica  (Izvjestitelj: Irela Strabić)
 9. Donošenje Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja i ostalih usluga i o određivanju načina i mjesta obavljanja trgovine namalo izvan prodavaonica na turističkom kompleksu „Jezero-Ružica grad“ (izletište „ORAH“) u Orahovici (Izvjestitelj: Zvonko Nađ)
 10. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji grada Orahovice za 2012. godinu (Izvjestitelj: Josip Nemec, Zvonko Nađ).

 

PREDSJEDNIK:

Ivica Podboj