Lokalni izbori 2013 – Kandidacijske liste, kandidature i zbirne liste

Orahovica-01-Gradsko-vijece-kandidacijske-liste 2013.pdf

Orahovica-02-Gradonacelnik-kandidature 2013.pdf

Orahovica-03-zbirna-lista-kandidacijske-liste 2013.pdf

Orahovica-04-zbirna-lista-kandidature 2013.pdf