Održana godišnja izborno – izvještajna skupština KUD – a Crkvari

U petak, 12. travnja 2013. godine, KUD Crkvari održao je godišnju izborno – izvještajnu skupštinu. Skupštini je nazočilo 65 članova KUD – a te gradonačelnik Josip Nemec, a održana je pod vodstvom radnog predsjedništva u sastavu Ivica podboj kao predsjednik te Sanja Sertić i Pavo Boljkovac kao članovi. Skupština je započela predstavljanjem dokumentarnog filma HRT – a „Žetva u Crkvarima“, snimljenog u ljeto prošle godine,  zatim je uslijedio nastup folklorne skupine, a predstavili su se i najmlađi članovi KUD – a.

U izvješću o radu, predsjednik KUD – a Stanko Jović, istaknuo je da je 1995. godine grupa mještana sela Crkvari, kako bi se sačuvali stari običaji i kako bi se prenijeli na djecu i unučad, osnovala KUD Crkvari. Osnovana je folklorna, tamburaška i muška pjevačka grupa te počasna garda. U protekloj godini, KUD je uz puno svirki, pjesme i plesa odradio 45 plesnih i tamburaških proba te 15 proba dječje skupine. Sudjelovali  su u svim manifestacijama koje je Grad organizirao, a nastupili su i na festivalu crnog vina u Villányju, na snimanju „Lijepom našom“ u Gradini te su predstavljali županiju na Zagrebačkom velesajmu. Predsjednik KUD – a posebnu zahvalu uputio je roditeljima na podršci, ali i gradonačelniku bez čije potpore održavanje Crkvaračkog prela ne bi bilo moguće te je naglasio da će KUD nastojati uvijek biti na raspolaganju Gradu. Prema planu rada za tekuću godinu, KUD će nastaviti s očuvanjem i njegovanjem kulturnog naslijeđa. Planiraju usavršiti koreografije, osposobiti voditelja folklorne skupine, održati nastupe u inozemstvu, održavanje i nabava nošnji i odora počasne garde,  nastaviti sa organiziranjem javnih priredbi te  snimiti još jednu dokumentarnu emisiju u suradnji sa HRT – om pod nazivom „Branje i spremanje kukuruza“. Također planiraju nastaviti i dobru suradnju sa DVD – om, Mjesnim odborom, susjednim KUD – ovima, sudjelovati u svim manifestacijama koje organizira Grad.

U izbornom dijelu skupštine, izabrano je novo rukovodstvo KUD – a. Za predsjednika KUD – a ponovno je izabran Stanko Jović, za dopredsjednika Ivica Podboj, Ivan Grgurić izabran je za tajnika, a Vladimir Grgurić kao tehnički tajnik. U Izvršni odbor još su imenovani: Matea Špehar, Josip Forintić, Stjepan Horvatin, Jozo Boljkovac, Zrinka Tikvan, Andrijana Rukavina, Vilko Tikvan, Davorin Varga, Anita Podboj, Lidija Belobradić i Marijana Veg. Za članove Nadzornog odbora izabrani su Mato Špoljarić kao predsjednik te Ivica Brabec i Marin Pejčević kao članovi.

Po završetku skupštine gradonačelnik je pozdravio sve prisutne te istaknuo da je vrlo zadovoljan iznesenim izvješćima. „Veliko hvala svim članovima KUD – a na kvalitetnom radu, volji i strpljenju, ali i na uvijek dobroj atmosferi. Grad će i dalje nastaviti pratiti KUD, a što se financija tiče, ni lipa Vam neće biti uskraćena. Nadam se da ćete se i dalje nastaviti truditi, raditi bolje i više. KUD Crkvari ne oskudijeva mladeži, možda da se pomiješate sa KUD – om Orahovica“ – našalio se gradonačelnik. Svim prisutnima poželio je ugodno druženje, puno sreće, zdravlja i nastupa, da rade ono što vole te izrazio nadu da će se i nagodinu vidjeti. (T. Petrović)

 

{gallery}SlikeGodina2013/KUD-Crkvari-4-2013{/gallery}