Odluka odluku o davanju u zakup neizgr. zemlj. na tur. kompleksu “Jezero-Ružica grad”

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora (NN 91/96,

124/97, 174/04 i 38/09) i točke II. Ugovora o povjeravanju poslova upravljanja i gospodarenja Turističkim kompleksom „Jezero – Ružica grad“ (SN Grada Orahovica br. 05/06), član  Uprave – direktor Ružica grad d.o.o.  Orahovica, Saša Rister, dipl.inf. dana  10. travnja 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

O DAVANJU U ZAKUP  NEIZGRAĐENOG ZEMLJIŠTA NA TURISTIČKOM KOMPLEKSU “JEZERO-RUŽICA GRAD”

I.

Izlaže se natječaju za davanje u zakup neizgrađeno zemljište na Turističkom kompleksu „Jezero-Ružica grad“ Orahovica, prikupljanjem zatvorenih ponuda :

 

  1. Neizgrađeno zemljište i drvena kućica površine 4m2 na Turističkom kompleksu “Jezero-Ružica grad Orahovica, s desne strane, gledajući od ceste prema brani, površine 4 m2 za postavljanje pokretnog štanda za posluživanja jela i pića (palačinke, langošice, pomes, kukuruz). Početna cijena iznosi 6.000,00 kn bez PDV-a.

 

II.

Ponuđena zakupnina za neizgrađeno  zemljište iz točke I. ove Odluke plaća se u cijelom iznosu prilikom potpisivanja Ugovora o zakupu.

III.

Natjecati se mogu sve fizičke i uredno registrirane pravne osobe koje prema gradu Orahovici imaju podmirena sva dugovanja temeljem potraživanja grada Orahovice po bilo kojoj osnovi.

IV.

Uvjeti zakupa biti će utvrđeni Javnim natječajem.

V.

Javni natječaj o davanju u zakup poslovnih prostora te neizgrađenog zemljišta iz točke I. ove Odluke njen je sastavni dio.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na oglasnoj ploči grada Orahovica, Radio postaja Orahovica i službenoj stranici grada Orahovice.

 

 

 

 

 

RUŽICA GRAD d.o.o.

Član Uprave-direktor:

 

_______________________

/ Saša Rister, dipl.inf /