Mjesni odbor Stara Jošava- primjer dobrog rada

U Staroj Jošavi ovih dana bilo je vrlo živo. U režiji samih članova Mjesnog odbora Stara Jošava i mještana organizirana je u subotu, 27. travnja 2013. godine radna akcija uređenja sela. Sudionici radne akcije odlučili su učiniti nešto za opće dobro, za dobrobit zajednice i svih stanovnika Stare Jošave. Lijepo vrijeme i dobar odaziv pomogli su u izvršenju planiranih radova. Tri grupe mještana, odnosno 18 sudionika primilo je u ruke grablje, kosilice i trimere i tako selu udahnulo novi život. Zahvaljujući vlastitom radu, uređene su površine oko društvenog doma i dječjeg igrališta

Akcija uređenja prošla je uspješno, a timski rad za najmlađe sumještane bio je zabavan i zanimljiv. Dobrovoljni rad Mjesnom odboru Stara Jošava biti će polazna osnova u svakoj pripremi daljnjih poslova. (T. Petrović)