Saziv 30. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice za dan

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

–          GRADA ORAHOVICA –

– S V I M A –

Na temelju članka 35. stavka 1. alineje 2. i 3. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09.), i članka 19. stavka 1. alineje 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09.),

 

S A Z I V A M

30. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan

18. ožujka 2013. godine (ponedjeljak) s početkom u 18,00 sati

u Velikoj gradskoj vijećnici (središnji gradski park)

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I    R E D:

 

1. Usvajanje Zapisnika s 28. i 29. sjednice Gradskog vijeća,

 

2. Aktualni sat Gradskog vijeća,

 

3. Izvješće o radu Gradonačelnika grada Orahovice za razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine

(Izvjestitelj: Josip Nemec – Gradonačelnik grada Orahovice),

 

4. Prijedlog Statuta grada Orahovice (Izvjestitelji: Odbor za statutarno-pravna pitanja, Emica

Parašilovac),

 

5. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća grada

Orahovice (Izvjestitelji: Odbor za statutarno-pravna pitanja, Emica Parašilovac),

 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu dodjele počasti, javnih

priznanja i nagrada grada Orahovice (Izvjestitelji: Gradonačelnik, Emica Parašilovac),

 

– 2 –

 

7. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja grada Orahovice prigodom obilježavanja Dana

grada – blagdana Našašća Svetog Križa, 3. svibnja 2013. godine (Izvjestitelj: Odbor za

priznanja –predsjednik),

 

8. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o nazivu predjela u gradu Orahovici

(„RUDINA PLAVŠIĆEVO BRDO“) – Izvjestitelji: Darko Žužak, Emica Parašilovac,

 

9. Prijedlog Odluke o nekorištenju naziva ulice „GLAVNA“ u Novoj Jošavi i određivanju

naziva ulici „NOVA JOŠAVA“ u Novoj Jošavi (Izvjestitelji: Darko Žužak, Emica

Parašilovac),

 

10. Prijedlog Odluke o prestanku mandata ravnateljici Gradske knjižnice Orahovica

(Izvjestitelji: Odbor za izbor i imenovanja, Emica Parašilovac),

 

11. Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice Orahovica

(Izvjestitelji: Odbor za izbor i imenovanja, Emica Parašilovac),

 

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama

Statuta Gradske knjižnice Orahovica (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

 

13. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske

knjižnice Orahovica (Odbor za izbor i imenovanja, Emica Parašilovac),

 

14. Prijedlog Odluke o imenovanju Natječajnog povjerenstva Gradskog vijeća za izbor i

imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Orahovica (Izvjestitelj: Odbor za izbor i

imenovanja, Emica Parašilovac),

 

15. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršavanju Proračuna grada

Orahovice za razdoblje 1.1.-31.12.2012. godine (Izvjestitelji: Gradonačelnik, Zvonko

Nađ),

 

16. Prijedlog Izvješća o korištenju sredstava Proračunske pričuve grada Orahovice za 2012.

godinu (Izvjestitelj: Gradonačelnik),

 

17. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području

grada Orahovice za 2012. godinu (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

 

18. Prijedlog Izvješća o izvršavanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture na području grada Orahovice za 2012. godinu (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

 

19. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu deratizacije na području grada

Orahovice u 2013. godini (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

 

20. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima Staklarskoj

radionici vlasnice Mirjane Špoljar u Orahovici (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

 

21. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamiona bez prikolice ulicama Vl.

Nazora- S. Mlakara-P.Preradovića (Izvjestitelj: Emica Parašilovac).

– 3 –

 

NAPOMENA: Zbog opsežnosti materijala prijedlog Statuta grada Orahovice dostavlja se

članovima Gradskog vijeća u digitalnom obliku.

Isto tako, prijedlog Statuta dostavljen je predsjednicima Klubova vijećnika

putem e-maila.

 

PREDSJEDNIK:

 

 

Zvonimir Varga