Rezultati izbora za članove vijeća Mjesnih odbora 25.11.2012

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA ORAHOVICE

Broj: Mo-13/12

Orahovica, 25. studenog 2012.

 

Na temelju odredaba čl. 19. st. 1. toč. 7. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Orahovice (“Službeni glasnik” Grada Orahovice br. 5/02 i 5/08), te čl. 33. al. 9. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 44/05 – pročišćeni tekst i 109/07), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Orahovice objavljuje

REZULTATE

IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA ORAHOVICE KOJI SU ODRŽANI DANA 25. STUDENOG 2012. GODINE

 

I. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Orahovice, nakon što su prikupljeni rezultati glasovanja sa svih biračkih mjesta, utvrdilo je:

 

a) da Grad Orahovica ima ukupno 5017 birača

b) da je ukupno glasovalo 1237 birača (25%)

c) da je važećim utvrđeno 1191 glasačkih listića (96%)

d) da je nevažećim proglašeno 46 glasačkih listića (4%).

 

II. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Orahovice utvrđuje i objavljuje da su izabrani članovi pojedinačnih vijeća mjesnih odbora na području Grada Orahovice s kandidatskih lista kako slijedi:

 

a) za Vijeće Mjesnog odbora Donja Pištana:

 

– s liste nositelja Stjepana Troha, koalicija HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, koja je dobila 51 glas i 4 mjesta u rečenom vijeću:

 

1. Stjepan Troha, Hrvat, Donja Pištana, S. Radića 40, OI br. 103941351, Orahovica

2. Dalibor Kovač, Hrvat, Donja Pištana, B. Jelačića 13, OI br. 103375676, Orahovica

3. Goran Tomšić, Hrvat, Donja Pištana, B. Jelačića 3, OI br. 103778038, Orahovica

4. Dražen Radišić, Srbin, Donja Pištana, S. Radića 37a, OI br. 103020797, Orahovica,

 

– s liste nositelja nositelja Dragoslava Poljak, koalicija SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA – SDP, HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, koja je dobila 30 glasova i 2 mjesta u rečenom vijeću:

 

1. Dragoslav Poljak, Srbin, Donja Pištana, B. Jelačića 9, OI br. 104146237, Orahovica

2. Miodrag Babac, Hrvat, Donja Pištana, B. Jelačića 37, OI br. 104671079, Orahovica,

 

– s liste nositelja Tihomira Smiljanić, BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ, koja je dobila 11 glasova i 1 mjesto u rečenom vijeću:

 

1. Tihomir Smiljanić, Hrvat, Donja Pištana, S. Radića 47, OI br. 100823545, Orahovica.

 

b) za Vijeće Mjesnog odbora “Rajčula” – Orahovica:

– s liste nositelja Damira Tomljenović, HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, koja je dobila 110 glasova i 6 mjesta u rečenom vijeću:

 

1. Damir Tomljenović, Hrvat, Orahovica, Riječani 8, OI br. 103022704, Orahovica

2. Drago Brkić, Hrvat, Orahovica, Riječani 39, OI br. 101360541, Orahovica

3. Tomislav Puljak, Hrvat, Orahovica, B. Jelačića 39a, OI br. 102441373, Orahovica

4. Ljiljana Zupčić, Hrvatica, Orahovica, Riječani 88, OI br. 101202002, Orahovica

5. Ivanka Pospihalj, Hrvatica, Orahovica, Riječani 61, OI br. 104386860, Orahovica

6. Robert Orina, Hrvat, Orahovica, F. Supila 41, OI br. 103766260, Orahovica,

 

– s liste nositelja Juraja Fofonjka, BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ, koja je dobila 25 glasova i 1 mjesto u rečenom vijeću:

 

1. Juraj Fofonjka, Čeh, Orahovica, Lj. Gaja 45, OI br. 103367101, Orahovica,

– s liste nositelja Sretena Radaković, koalicija SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA – SDP, HRVATSKA NARODNA STRANKA – HNS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, koja je dobila 23 glasa i 1 mjesto u rečenom vijeću:

1. Sreten Radaković, Hrvat, Orahovica, Lj. Gaja 37, OI br. 103045829, Orahovica,

 

– s liste nositelja Darka Kemper, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, koja je dobila 20 glasova i 1 mjesto u rečenom vijeću:

 

1. Darko Kemper, Hrvat, Orahovica, Lj. Gaja 28, OI br. 104172854, Orahovica.

c) za Vijeće Mjesnog odbora “Merkur” – Orahovica:

– s liste nositeljice Ivane Radočaj Tokić, koalicija HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, koja je dobila 64 glasa i 6 mjesta u rečenom vijeću:

 

1. Ivana Radočaj Tokić, Hrvatica, Orahovica, K. Zvonimira 73, OI br. 105348206, Orahovica

2. Karl Šafer, Hrvat, Orahovica, K. Zvonimira 78, OI br. 101257710, Orahovica

3. Damir Vanek, Hrvat, Orahovica, K. Zvonimira 67, OI br. 105347563, Orahovica

4. Saša Matek, Hrvatica, Orahovica, K. Zvonimira 194, OI br. 104493139, Orahovica

5. Kristijan Kovač, Hrvat, Orahovica, K. Zvonimira 96, OI br. 103180465, Orahovica

6. Ivica Zeman, Hrvat, Orahovica, K. Zvonimira 46, OI br. 100056903, Orahovica,

 

– s liste nositelja Vlade Karakaš, koalicija SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA – SDP, HRVATSKA NARODNA STRANKA – HNS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, koja je dobila 37 glasova i 3 mjesta u rečenom vijeću:

1. Vlado Karakaš, Hrvat, Orahovica, K. Zvonimira 39, OI br. 104757795, Orahovica

2. Goran Čardžić, Musliman, Orahovica, K. Zvonimira 49, OI br. 102456015, Orahovica

3. Ivica Krstić, Hrvat, Orahovica, A. Tomca 2, OI br. 103341269, Orahovica.

d) za Vijeće Mjesnog odbora “Centar” – Orahovica:

– s liste nositelja Alana Grgić, HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, koja je dobila 110 glasova i 7 mjesta u rečenom vijeću:

 

1. Alan Grgić, Hrvat, Orahovica, F. Gavrančića 5, OI br. 100032121, Orahovica

2. Antun Grabovac, Hrvat, Orahovica, A. Mihanovića 12, OI br. 105334978, Orahovica

3. Vladimir Bunoza, Hrvat, Orahovica, S. Radića 30, OI br. 100159644, Orahovica

4. Goran Smiljanić, Hrvat, Orahovica, F. Gavrančića 13, OI br. 104159274, Orahovica

5. Darko Pigler, Hrvat, Orahovica, Vij. Zrinskih Frankopana 12, OI br.101688267, Orahovica

6. Sandro Pačarić, Hrvat, Orahovica, A. Mihanovića 1, OI br. 103206617, Orahovica

7. Toni Stojčević, Hrvat, Orahovica, J. Kozarca 6, OI br. 103648332, Orahovica,

 

– s liste nositelja Drage Lazić, BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ, koja je dobila 37 glasova i 2 mjesta u rečenom vijeću:

 

1. Drago Lazić, Hrvat, Orahovica, I. Đanića 1, OI br. 101257556, Orahovica

2. Marija Šomođi, Hrvatica, Orahovica, F. Gavrančića 12, OI br. 102641954, Orahovica.

e) za Vijeće Mjesnog odbora “Tončekovac” – Orahovica:

 

– s liste nositelja Željka Kašić, HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, koja je dobila 153 glasa i 7 mjesta u rečenom vijeću:

 

1. Željko Kašić, Hrvat, Orahovica, M. Gupca 61a, OI br. 15792276, Orahovica

2. Željko Borić, Hrvat, Orahovica, M. Gupca 3, OI br. 104144033, Orahovica

3. Marko Bošnjak, Hrvat, Orahovica, Stošićevo šetalište 49, OI br. 103080953, Orahovica

4. Ivan Špoljarić, Hrvat, Orahovica, P. Preradovića 5, OI br. 104077747, Orahovica

5. Josip Radočaj, Hrvat, Orahovica, Stošićevo šetalište 8, OI br. 104791615, Orahovica

6. Miroslav Tot, Hrvat, Orahovica, P. Preradovića 3/8, OI br. 104242398, Orahovica

7. Vladimir Kučina, Hrvat, Orahovica, B. Jaklića 42, OI. Br. 105248369, Orahovica,

 

– s liste nositelja Siniše Stanisavljević, koalicija SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA – SDP, HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, koja je dobila 32 glasa i 1 mjesto u rečenom vijeću:

 

1. Siniša Stanisavljević, Srbin, V. Nazora 43, OI br. 100418337, Orahovica,

 

– s liste nositelja Zvonka Bartolović, BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ, koja je dobila 23 glasa i 1 mjesto u rečenom vijeću:

 

1. Zvonko Bartolović, Hrvat, P. Preradovića 3, OI br. 101630595, Orahovica.

f) za Vijeće Mjesnog odbora “Doljani” – Orahovica:

– s liste nositeljice Maje Škraba, koalicija HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, koja je dobila 55 glasova i 4 mjesta u rečenom vijeću:

 

1. Maja Škraba, Hrvatica, Orahovica, K. Zvonimira 282, OI br. 100694135, Orahovica

2. Mirko Maričić, Hrvat, Orahovica, Dalmatinska 7, OI br. 105126891, Orahovica

3. Aleksandar Nemeš, Hrvat, Orahovica, A. Starčevića 13, OI br. 105184645, Orahovica

4. Zvonko Borda, Hrvat, Orahovica, Dalmatinska 39, OI br. 100025343, Orahovica,

 

– s liste nositelja Zlatka Vrkić, HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP, koja je dobila 49 glasova i 3 mjesta u rečenom vijeću:

 

1. Zlatko Vrkić, Hrvat, Orahovica, K. Zvonimira 269, OI br. 104523626, Orahovica

2. Tomislav Perković, Hrvat, Orahovica, A. Starčevića 72, OI br. 100712360, Orahovica

3. Ivan Baraba, Hrvat, Orahovica, A. Starčevića 1, OI br. 104188730, Orahovica,

– s liste nositeljice Verice Cingel, koalicija SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA – SDP, HRVATSKA NARODNA STRANKA – HNS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, koja je dobila 39 glasova i 2 mjesta u rečenom vijeću:

 

1. Verica Cingel, Hrvatica, B. Ivšić 10a, OI br. 101794083, Orahovica

2. Vlatko Podnar, Hrvat, A. Starčevića 36a, OI br. 104124350, Orahovica.

g) za Vijeće Mjesnog odbora Dolci:

– s liste nositelja Hrvoja Gubeljak, HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, koja je dobila 63 glasa i 4 mjesta u rečenom vijeću:

 

1. Hrvoje Gubeljak, Hrvat, Dolci 11a, OI br. 103632835, Orahovica

2. Vladimir Kadežabek, Hrvat, Dolci 41, OI br. 100089098, Orahovica

3. Tomislav Brož, Hrvat, Dolci 117, OI br. 103115660, Orahovica

4. Mario Muha, Hrvat, Dolci 27, OI br. 104665044, Orahovica,

 

– s liste nositelja Igora Balaž, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, koja je dobila 53 glasa i 3 mjesta u rečenom vijeću:

 

1. Igor Balaž, Hrvat, Dolci 68a, OI br. 103931702, Orahovica

2. Goran Vekić, neopredijeljen, Karlovac Feričanački 18, OI br. 101028292, Orahovica

3. Ivan Takač, Hrvat, Dolci 102, OI br. 15876030, Orahovica.

 

h) za Vijeće Mjesnog odbora Crkvari:

– s liste nositelja Ivice Podboj, HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, koja je dobila 55 glasova i 7 mjesta u rečenom vijeću:

 

1. Ivica Podboj, Hrvat, Crkvari 10a, OI br. 102725234, Orahovica

2. Tomislav Rukavina, Hrvat, Crkvari 21, OI br. 103093052, Orahovica

3. Josip Forintić, Hrvat, Crkvari 48, OI br. 101087709, Orahovica

4. Pavao Boljkovac, Hrvat, Crkvari 40, OI br. 102194708, Orahovica

5. Marin Pejčević, Hrvat, Crkvari 34, OI br. 102961651, Orahovica

6. Stjepan Horvatin, Hrvat, Crkvari 20a, OI br. 104263862, Orahovica

7. Milan Boljkovac, Hrvat, Crkvari 24, OI br. 101381291, Orahovica.

i) za Vijeće Mjesnog odbora Nova Jošava:

– s liste nositelja Damira Malij, HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, koja je dobila 41 glas i 7 mjesta u rečenom vijeću:

 

1. Damir Malij, Hrvat, Nova Jošava 36, OI br. 104241931, Orahovica

2. Ryszard-Bruno Božić, Hrvat, Nova Jošava 62, OI br. 105352007, Orahovica

3. Siniša Kalem, Hrvat, Nova Jošava 6, OI br. 104958853, Orahovica

4. Davor Brkić, Hrvat, Nova Jošava 84, OI br. 104355175, Orahovica

5. Maja Malij, Hrvatica, Nova Jošava 36, OI br. 104314972, Orahovica

6. Željko Čačinović, Hrvat, Nova Jošava bb, OI br. 102170869, Orahovica

7. Ivan Čačinović, Hrvat, Nova Jošava 7, OI br. 104156334, Orahovica.

j) za Vijeće Mjesnog odbora Stara Jošava

– s liste nositelja Stanislava Boljkovac, HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, koja je dobila 44 glasa i 7 mjesta u rečenom vijeću:

 

1. Stanislav Boljkovac, Hrvat, Stara Jošava 29, OI br. 102662733, Orahovica

2. Ivan Mujić, Hrvat, Stara Jošava 24, OI br. 104200514, Orahovica

3. Amalija Horvatin, Hrvatica, Stara Jošava 1, OI br. 104441136, Orahovica

4. Alen Horvat, Hrvat, Stara Jošava 2c, OI br. 103407073, Orahovica

5. Ivica Rokić, Hrvat, Stara Jošava 16, OI br. 104410447, Orahovica

6. Vinko Klanica, Hrvat, Stara Jošava 71, OI br. 103683430, Orahovica

7. Zdravko Posavac, Hrvat, Stara Jošava 70, OI br. 101664092, Orahovica.

k) za Vijeće Mjesnog odbora Duzluk:

– s liste nositelja Miroslava Bosanac, HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, koja je dobila 29 glasova i 7 mjesta u rečenom vijeću:

1. Miroslav Bosanac, Hrvat, Duzluk, Jezerska 39/1, OI br. 103698250, Orahovica

2. Ninoslav Gradečak, Hrvat, Duzluk, Manastirska 27, OI br. 104150058, Orahovica

3. Viktor Bulava, Hrvat, Duzluk, Jezerska 7, OI br. 104782328, Orahovica

4. Marica Milašinović, Hrvatica, Duzluk, Manastriska 4, OI br. 100912577, Orahovica

5. Đuro Ustruha, Hrvat, Duzluk, Omladinska 4, OI br. 103928367, Orahovica

6. Milan Keser, Hrvat, Duzluk, Omladinska 5, OI br. 105279049, Orahovica

7. Siniša Mihaljenović, Hrvat, Duzluk, Jezerska 8, OI br. 103982266, Orahovica.

 

U Orahovici, dana 25. studenog 2012. godine.