Sjednica županijskog partnerskog vijeća, Virovitica 06.09.

Gradonačelnik Josip Nemec, kao član Partnerskog vijeća u okviru javnog sektora, prisustvovao je sjednici Partnerskog vijeća Virovitičko-podravske županije, koja je sazvana 06.09.2012. u 13:00 sati u Velikoj vijećnici VPŽ-e. Jedna od glavnih zadaća Vijeća, je sudjelovanje u programima MRRFEU (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU), za pripremu lokalnih projekata na potpomognutim područjima,  a tema sjednice bila je izrada Liste prvenstva projekta za sufinanciranje iz fondova EU, prema Programu pripreme i provedbe razvojnih projekata koje je donijelo Ministarstvo. Partnersko županijsko vijeće kojeg čine članovi 3 sektora: poduzetništvo i poljoprivreda, civilni sektor i razvoj ljudskih resursa, te javni sektor, uz sastavljanje Liste prvenstva projekata, bi se trebalo očitovati i o sastavljanju tzv. rezervne liste projekata. Uz gradonačelnika Nemeca, iz Orahovice bili su pozvani i članovi vijeća i iz sektora poduzetništva i poljoprivrede, koji zastupaju Eurovoće i Pan Parket Orahovica. (I.S.)