Saziv 8. sjednice Vijeća za prevenciju

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADONAČELNIK

Orahovica, 14.rujna 2012.

ČLANOVIMA VIJEĆA ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE

SVIH OBLIKA DEVIJANTNOG PONAŠANJA

NA PODRUČJU GRADA ORAHOVICE

–          S V I M A –

 

Na temelju članka 43.stavka 1. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“

grada Orahovice br.5/09) gradonačelnik grada Orahovice

 

S A Z I V A

 

8. sjednicu Vijeća za prevenciju i suzbijanje svih oblika devijantnog   ponašanja na području grada Orahovice za dan 21.rujna  2012 godine (petak) s početkom u 11,00 sati u Maloj gradskoj vijećnici u ulici  Franje Gavrančića 6.

 

 

Za sastanak predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 7.sjednice Vijeća

 

  1. Analiza stanja sigurnosti na području Grada Orahovice za prvih šest mjeseci

2012. godinu (načelnik PP Orahovica)

 

  1. Izvješćivanje o provođenju akcije „Djeca prijatelji u prometu“ i „Poštujte naše

znakove“ od 03. do 30.09.2012. godine, „Evidencija bicikla“ . (gradonačelnik

grada Orahovice, načelnik PP i ostali članovi Vijeća Orahovica)

 

  1. Prijedlog aktivnosti i projekt Vijeća za prevenciju grada Orahovice do kraja 2012. godine (gradonačelnik i ostali članovi vijeća).

 

  1. Različito.

 

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a svoju eventualnu spriječenost opravdate na tel.

br. 673-351.

 

PREDSJEDNIK:

Josip Nemec