Sastanak za dan 20. rujna 2012. godine s predsjednicima svih Mjesnih odbora

Gradonačelnik grada Orahovice gosp. Josip Nemec sazvao je sastanak za dan 20. rujna 2012. godine s predsjednicima svih Mjesnih odbora s područja grada Orahovice u Maloj gradskoj vijećnici s početkom u 19,00 sati .

Tema : Plan i program rada Mjesnih odbora za slijedeće četiri godine.