Potpisivanje ugovora za rekonstrukciju ulica Stošićevo Šetalište i Stjepana Radića

06. rujna 2012. je u uredu gradonačelnika grada Orahovice, potpisan Ugovor za rekonstrukciju gradskih ulica u Orahovici: Stošićevo šetalište i ulica Stjepana Radića. Nakon provedenog postupka javne nabave, kao najpovoljniji ponuditelj odabrana je osječka tvrtka GRAVIA d.o.o, koja će dio Ugovora koji se odnosi na rekonstrukciju komunalne infrastrukture, ustupiti Podizvoditelju RUŽICI GRADU d.o.o. iz Orahovice, sukladno ponudi. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 8.009.441,31 kn s PDV-om, a vrijednost radova koja je ustupljena Podizvoditelju je 2.468.190,87 kn.  Ispred Grada Orahovice kao Naručitelja, Ugovor će potpisati gradonačelnik Josip Nemec, za Izvoditelja Predsjednik uprave GRAVIE d.o.o. Ante Herceg inž.građ, te za Podizvoditelja, direktor Saša Rister dipl.inf. (I.S.)