Krčenje i čišćenje terena na lokaciji Ružica grada

Prepoznatljiv orahovački srednjovjekovni lokalitet Ružica grad, spomenik kulture nulte kategorije, ovih dana ulazi u 2. etapu radova geodetske izmjere pomoću 3D laserskog skeniranja. Grad Orahovica je u 2011. aplicirao projekt za nastavak izmjere i dokumentiranja zatečenog stanja, prema Ministarstvu kulture, i u okviru programa Zaštita i očuvanje kulturnih dobara, za ovu godinu osigurano je ukupno 160.000, kn, od kojih Ministarstvo sufinancira 150.000,00 kn. U tijeku su prethodni pripremni radovi čišćenja i krčenja terena uz vanjske zidine, koje obavlja Ružica grad d.o.o, nakon čega će djelatnici Vektre d.o.o. iz Varaždina, započeti izmjeru.

Prošle godine, snimljeno je cca 2.500 m2 unutar zidina, ove godine planira se izmjera i snimanje 3.000 m2 s vanjske i unutrašnje strane zidina, a  za 2013. godinu, prijavljen je nastavak radova na preostaloj površini, čime bi se zatečeno stanje cijelog lokaliteta na cca 8.000 m2, u potpunosti dokumentiralo  kao geodetska izmjera, a potom i kao arhitektonski snimak.  (I.S.)