Građevinski radovi u gradskoj upravi

Ovih dana započeli su radovi unutrašnjeg uređenja dijela potkrovlja Gradske uprave u arhiv za deponiranje dokumenata JUO-a, i to sve prema prije donesenom planu da se potkrovlje koje je sada u funkciji tavana, privede konačnoj namjeni: središnji prostor za vijećnicu i pomoćni prostori za spremište i arhiviranje dokumenata. Zahvat koji će biti završeni do kraja kolovoza 2012. godine, obuhvaća pregrađivanje pomoćne prostorije arhiva, korisne površine 45 m2, sa završnim radovima 1. etape uređenja (pregrade sistema „knauf“, žbukanje, pod završno sa keramikom i električne instalacije), ukupne vrijednosti 21.837,66 kn s PDV-om.

Građevinsko obrtničke radove izvodi ZIDAR vl. Ivo Jurić, a elektroinstalacije PAPUK d.o.o. (I.S.)