Saziv 26. sjednica Gradskog Vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIĈKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/09-01/04

URBROJ: 2189/12-03/01-1225

Orahovica, 11. srpnja 2012.

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

–    GRADA ORAHOVICE –

–  S V I M A  –

Na temelju članka 35. stavka 1. alineje 2. i 3. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), i članka 19. stavka 1. alineje 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09),

 

 

S A Z I V A M

 

26. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan

16. srpnja  2012. godine ( ponedjeljak ) s početkom u 19,30 sati

u Velikoj gradskoj vijećnici (središnji gradski park)

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I  R E D:

 

1.   Usvajanje zapisnika s 25. sjednice Gradskog vijeća,

 

2.   Aktualni sat Gradskog vijeća,

 

  1. Prijedlog Zaključka o izgradnji brze ceste na relaciji Sv. Helena – Vrbovec –Bjelovar – Virovitica – Slatina – Orahovica –  Osijek (Izvjestitelj Josip Nemec),

 

  1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice (Izvjestitelj Josip Nemec),

 

  1. Izvješće o utrošku proračunske pričuve (Izvjestitelj Josip Nemec),

 

  1. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima Staklarskoj radionici Mirjane Špoljar u Orahovici (Izvjestitelj: Sanja Pančić),

 

  1. Donošenje Odluke o razrješenju ravnatelja Gradske knjižnice Orahovica (Izvjestitelj: Sanja Pančić),

 

  1. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Orahovica (Izvjestitelj: Sanja Pančić)

PREDSJEDNIK:

Zvonimir Varga