Zapisnik 24. sjednica Gradskog vijeća

Z A P I S N I K

 

sa 24. svečane sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice održane 3. svibnja 2012. godine u dvorani Pučkog sveučilišta Orahovica s početkom u 12,00 sati .

 

Nazočni:

  1. Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice
  2. Tomislav Tolušić – župan Virovitičko-podravske županije
  3. Gradonačelnici i načelnici susjednih gradova i općina
  4. Vijećnici Gradskog vijeća grada Orahovice
  5. Gospodarstvenici grada Orahovice

 

Ad.1.

Dodjela javnih priznanja grada Orahovice prigodom obilježavanja Dana grada – blagdana Našašća svetog Križa, 3. svibnja 2012. godine

 

Voditelja Vladimir Grgurić zaželio je dobrodošlicu u grad Orahovicu koja slavi 784. rođendan, u grad koji već 784. godine ponosno nosi svoje ime.

Svečana sjednica je započela svečanom himnom u izvedbi Kulturno umjetničkog društva Orahovica.

Nakon pozdravljanja  nazočnih gostiju  gosp. Tomislava Tolušića župana Virovitičko-podravske županije, vijećnika Gradskog vijeća, gospodarstvenika s  području grada Orahovice, predsjednike Mjesnih odbora, članove udruga i ostale uzvanike.

Prezentacija filma o Orahovici.

Gosp. Nemec nazočnima pojašnjava projekte koji su u gradu izvođeni , poslovi koji su obavljeni i koji nisu te koji će još  biti. Zahvaljuje županu na svesrdnoj pomoći u realizaciji pojedinih projekata.

KUD Orahovica izvodi pjesmu „Pjesma gradu“ i „Nek se zna kad Slavonija slavi“.

Gosp. Tolušić pozdravlja sve goste, te čestita na svim postignutim uspjesima i projektima na kojima je bio nazočan i zadovoljan je ovim gradom koji se trudi da bude svake godine sve ljepši i bolji.

Nazočnima se obratio načelnik općine Čačinci gosp. Mirko Mališ te se zahvalio na  pozivu, ističe zasluge i pohvaljuje rad gradonačelnika, Jedinstvenog upravnog odjela i svih građana grada Orahovice te im u ime svih nazočnih čestita dan grada.

Pristupilo se dodjeli priznanja fizičkim i pravnim osobama koje su svojim radom i trudom doprinijele razvoju i boljitku grada Orahovice.

Na temelju članka 9., 10. i 12. Odluke o načinu dodjele počasti i javnih priznanja i nagrada grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 2/98. i 4/06), i članka 8. i 9. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 23. sjednici održanoj 24. travnja 2012. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o dodjeli javnih priznanja

grada Orahovice prigodom obilježavanja

Dana grada – blagdana Našašća

Svetog Križa, 3. svibnja 2012. godine

– 2 –

Članak 1.

 

SREBRNA PLAKETA GRADA ORAHOVICE, dodjeljuje se DOBROVOLJNOM VATROGASKOM DRUŠTVU Orahovica , za iznimna dostignuća u od interesa za cijelu zajednicu, spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom, poplavom ili nekim drugim ugrozama na području grada  Orahovice.

 

Članak 2.

 

ZAHVALNICA GRADA ORAHOVICE, dodjeljuje se:

 

  1. ANTUNU GRABOVCU  iz Orahovice za dugogodišnji društveni rad i doprinos u rješavanju problematike i rada pričuvnog sastava policije te obilježavanju svih značajnih obljetnica iz Domovinskog rata.

 

  1. UDRUZI „K.L.U.B.Dostava zvuka“iz Orahovice za razvoj  nezavisnog kulturnog i umjetničkog izražavanja, te uključivanju mladih u kreiranju istog.

 

  1. UDRUZI REDA VITEZOVA RUŽICE GRADA iz Orahovice za osobiti doprinos u proučavanju i prezentaciji srednjovjekovne baštine grada Orahovice odnosno kulturno-povijesnog spomenika Ružice grada.

 

  1. UDRUZI P.A.U.K. promicanje alternativne i urbane kulture iz Orahovice za izuzetan doprinos u okupljanju mladih kroz kvalitetne sadržaje ekologije, kulture, glazbe, znanosti i sporta.

 

  1. IVICI PODBOJU iz Crkvara za izuzetno zalaganje i osobite zasluge na radnom mjestu, razvoju mjesne samouprave i ostalom volonterskom radu.

 

Dobitnik srebrne plakete gosp. Pavo Ramić ispred DVD Orahovica  zahvaljuje na dobivenoj nagradi.

Ističe veoma veliku želju da Orahovica još više napreduje i da se rad vatrogasaca vrednuje na ovaj način. Ističe i nagradu koju su dobili za svesrdnu pomoć spašavanja imovine u tvornici Ciprijanović u Bjeljevini –  BRONČANA POVELJA – DVD ORAHOVICA .

Sjednica je završila u 13,30 sati.

 

NAPOMENA: Tonski zapis sa sjednice prilog je ovom zapisniku radi

eventualne  provjere istinitosti navoda iz ovog zapisnika.

ZAPISNIČAR:

Gradskog vijeća:

Mira Vrkić

Zamjenik predsjednika

Mario Kršćanski

PDF verzija