Zapisnik sa 23. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice

Z A P I S N I K

 

sa  23. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice održane u Velikoj gradskoj vijećnici dana 24. travnja 2012. godine (utorak) s početkom u 19,00 sati.

 

Nazočni članovi Gradskog vijeća:

 1. Dean Plužarić
 2. Zvonimir Varga
 3. Mario Kršćanski
 4. Mile Sabljak
 5. Igor Hozić
 6. Ivica Podboj
 7. Željko Kašić
 8. Hrvoje Gubeljak
 9. Ana-Marija Petin
 10. Vlado Karakaš

 

Opravdano nenazočni:

 1. Miroslav Šimek
 2. Emica Parašilovac, tajnik grada Orahovice.

 

Neopravdano nenazočni:

 1. Sunčica Radonić
 2. Ruža Grbić
 3. Ivan Zeman

 

Ostali nazočni:

 1. Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice
 2. Zvonko Nađ, pročelnik JUO-a
 3. Marija Bačmaga, novinar RADIO ORAHOVICA, d.o.o. Orahovica

 

Gosp. Varga otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne i za sjednicu predlaže

 

D N E V N I   R E D:

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća,
 2. Aktualni sat Gradskog vijeća,
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršavanju Proračuna Grada Orahovice za razdoblje 01.01. – 31.12.2011.godine (Izvjestitelj: Josip Nemec),

 

 1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja grada Orahovice prigodom obilježavanja Dana grada – blagdana Našašća Svetog Križa, 3. svibnja 2012.godine (Izvjestitelj: Odbor za priznanja – predsjednik),

 

 1. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu deratizacije na području

grada  Orahovice u 2012. godini   (Izvjestitelj: Josip Nemec)

 

 

 

– 2 –

 1. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima i prikolici ulicama Kr.Zvonimira – M.Gupca – P.Preradovića  obrtu  KRUŠKA P.Moslavina (Izvjestitelj:Josip Nemec)

 

Jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red.

D N E V N I   R E D:

 

Ad. 1.

Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća.

 

Ad. 2.

Aktualni sat Gradskog vijeća

Gđa. ANA-MARIJA PETIN – postavlja pitanje vezano uz  javne radove na području grada  Orahovice:

 1. Da li je grad odredio kriterije primanja osoba sa Zavoda za zapošljavanje, po čemu se je ravnalo i kako su neke osobe  primljene u Javne radove, a neke osobe ne?

 

Gosp. Nemec – daje odgovor na postavljeno pitanje:

nitko iz grada ne bira osobe koje se primaju u Javne radove već dolazi popis osoba sa Zavoda  za one koji imaju uvjete i oni određuju koje bi osobe mogle ići u Javne radove, a koje ne. Ove godine je primljeno 27 osoba. Također u tih 27 osoba su i one osobe koje su već radile u Javnim radovima i koje moraju odraditi još 2-3 mjeseca iz prošle sezone. Također ima i osoba koje Zavod pozove, a one ne prihvate rad u Javnim radovima, a vjerujem da ima i onih koji nisu pozvani u Javne radove, a radili bi. Grad je  taj način financiranja javnih radova 75%,85% i 100% prepoznao još prije 5 godina, ova vlast je nastavila i prihvatila ovaj način pomoći za nezaposlene duže vrijeme. Na ovaj način se dobiju i kvalitetni radnici. Prošle godina je Grad Orahovica i Rebalansom proračuna sredstva prebacio za financiranje ovog projekta na „uštrb“  nekih drugih projekata koji su bili planirani. Znamo da je u KIO Orahovica ostalo puno radnika bez radnih mjesta, u P.P. Orahovica također. Grad je pomogao i isplatom pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna za nezaposlene osobe u prošloj godini. Jedini je Grad Orahovica pomogao ljudima dok ostale općine koje su imale zaposlene u tim firmama nisu pomogle. Suosjećamo s građanima u ovoj teškoj situaciji, ali isto tako morate znati da se ne mogu svi zaposliti. U svim gradovima je teško. kao i u cijeloj državi.

Gđa Petin – slaže se da je to tako međutim i dalje inzistira na pitanju po kojem kriteriju su osobe bile određivane? Traži pismeni odgovor.

 

Gosp. Gubeljak došao u 19,10 sati .

 

Gosp. Nemec – nitko iz Grada nije tražio ljude sa Zavoda, Zavod je pozivao, oni odlučuju koga će pozvati . Grad pošalje službeni dopis Zavodu – potreba za radnicima. Zavod šalje popis ljudi i broj.

Gosp. Nađ – kontaktirao je sa gđom Petin – traženo je 25 ljudi , 7 ih je uzeto iz prošle sezone koji moraju odraditi još 2-3 mjeseca . Kriterije određuje Zavod za zapošljavanje. Dostaviti ćemo popis ljudi za Zavoda za zaposlene koji su bili predloženi.

 

 

– 3 –

Ad. 3.

Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršavanju Proračuna Grada Orahovice za razdoblje 01.01. – 31.12.2011.godine

Gosp. Nemec – je nazočne Vijećnike upoznao s prijedlogom Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Orahovice za razdoblje 01.01. – 31.12.2011. godine.

Jednoglasno se donosi

 

O D L U K A

o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršenju

Proračuna Grada Orahovice za razdoblje 01.01.-31.12.2011. godine

 

Ad. 4.

Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja grada Orahovice prigodom obilježavanja Dana grada – blagdana Našašća Svetog Križa, 3. svibnja 2012.godine

 

– je nazočne upoznao s prijedlogom Odluke o dodjeli javnih priznanja grada Orahovice prigodom obilježavanja Dana grada – blagdana Našašća Svetog Križa, 3. svibnja 2012. godine.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

o dodjeli javnih priznanja grada Orahovice prigodom

obilježavanja Dana grada – blagdana Našašća Svetog Križa,

3. svibnja 2012. godine

Ad. 5.

Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu deratizacije na području

grada  Orahovice u 2012. godini

Gosp. Nemec – je članove Vijeća upoznao s prijedlogom Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu deratizacije na području grada Orahovice u 2012. godini.

Jednoglasno se donosi

 

O D L U K A

o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu deratizacije na području

grada  Orahovice u 2012. godini

Ad. 6.

Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima i prikolici ulicama Kr.Zvonimira – M.Gupca – P.Preradovića  obrtu  KRUŠKA P.Moslavina

Gosp. Nemec – je nazočne upoznao s prijedlogom Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima i prikolici ulicama K. Zvonimira – M. Gupca – P.Preradovića obrtu KRUŠKA P. Moslavina.

Jednoglasno se donosi

 

 

 

– 4 –

O D L U K A

o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima i prikolici ulicama K.Zvonimira – M.Gupca – P.Preradovića  obrtu  KRUŠKA P.Moslavina

 

Sjednica je završila u 19,30 sati.

 

NAPOMENA: Tonski zapis sa sjednice prilog je ovom zapisniku radi

eventualne provjere istinitosti navoda iz ovog zapisnika.

 

Orahovica, 24. travnja  2012.

ZAPISNIČAR:

Mira Vrkić

PREDSJEDNIK:

Zvonimir Varga

PDF verzija