Zaključak o dodjeli sredstava Udruzi žena HRVATSKE SOKOLICE

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 21 Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

ZAKLJUČAK

o dodjeli sredstava Udruzi žena „HRVATSKE SOKOLICE“ Orahovica,

za pripremu prvosvibanjske proslave

I

Udruzi  žena „HRVATSKE SOKOLICE“ Orahovica za pripremanje prvosvibanjske proslave i kuhanje prvosvibanjskog graha dana 01. svibnja 2012. godine, odobrava se novčana pomoć u iznosu od 2.081,00 kuna.

 

 

II

Sredstva su osigurana u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu na Poziciji R007, Konto 32999 – Dan grada Orahovice 2012.

 

 

III

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice.

 

IV

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA:334-01/12-01/02

URBROJ: 2189/12-01/01-12-49

Orahovica, 23. travnja 2012. god.

 

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

PDF verzija