Zaključak o dodjeli sredstava Udruzi RANGERI PAPUKA Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 21 Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

ZAKLJUČAK

o dodjeli sredstava Udruzi RENĐERI PAPUKA Orahovica,

za sudjelovanje u manifestaciji „Dan grada 2012.“

I

Udruzi „RENĐERI PAPUKA“ Orahovica za sudjelovanje u programu manifestacije „Dan grada 2012.“, za Dan otvorenih vrata na ranču „Koral“ 3. svibnja 2012. godine s početkom u 11,00 sati, odobrava se novčana pomoć u iznosu od 500,00 kuna.

 

 

II

Sredstva su osigurana u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu na Poziciji R007, Konto 32999 – Dan grada Orahovice 2012.

 

 

III

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice.

 

 

IV

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA:334-01/12-01/02

URBROJ: 2189/12-01/01-12-41

Orahovica, 19. travnja 2012. god.

 

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

PDF verzija