Saziv sjednice Stožera zaštite i spašavanja

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

 

KLASA: 214-01/12-01/04

URBROJ: 2189/12-03/01-12-1

Orahovica, 11. svibnja 2012.

ČLANOVIMA STOŽERA

ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

ZA PODRUČJE GRADA ORAHOVICE

–          S V I M A –

Na temelju točke I. podtočke 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini (Narodne novine, br. 43/2012.),

 

S A Z I V A M

sjednicu Stožera zaštite i spašavanja za područje grada Orahovice za dan 17. svibnja 2012. godine (četvrtak) s početkom u 12,00 sati u Maloj gradskoj vijećnici u Orahovici, Franje Gavrančića 6.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I   R E D:

PRIPREMA LJETNE PROTUPOŽARNE SEZONE U 2012. GODINI

  1. Utvrđivanje prijedloga Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini,

  1. Donošenje Plana rada Stožera zaštite i spašavanja za protupožarnu sezonu 2012. godine,
  2. Utvrđivanje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara,
  3. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području grada Orahovice,
  4. Usvajanje Financijskog plana osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone u 2012. godini,
  5. Utvrđivanje stanja ispravnosti na vozilima, opremi i tehnici Vatrogasne zajednice Orahovica ( DVD Orahovica, Nova Jošava, Crkvari, Stara Jošava, Dolci),
  6. Utvrđivanje popisa raspoložive teške (građevinske) mehanizacije s razrađenim planom aktiviranja (angažiranja),
  7. Različito.

 

Načelnik Stožera:

Darko Žužak, dipl.ing.geod.

PDF verzija