Saziv 70. Sjednice Odbora za kulturno- turističke manifestacije

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO- PODRAVSKA ŽUPANIJA

ODBOR ZA KULTURNO- TURISTIČKE MANIFESTACIJE

GRADA ORAHOVICE

KLASA: 334-01/11-01/02

URBROJ: 2189/ 12-09/01-11-144

Orahovica, 15. svibnja 2012.

ČLANOVIMA ODBORA  ZA KULTURNO- TURISTIČKE MANIFESTACIJE GRADA ORAHOVICE

Josip Nemec, Stjepan Dujmić, Vlado Grgić, Zvonko Nađ, Slavko Hečimović, Stanko Jović, Josip Kribl, Darko Žužak, Tonino Rađenović, Zlatica Kurbegović, Željko Kiš, Davor Solić, Ivica Inhof, Antun Petrušić, Saša Rister, Zoran Stošić, Tomislav Pančić, IrelaStrabić, Kristina Vasić, Nataša Martinčević

S A Z I V A M

70. sjednicu Odbora za kulturno- turističke manifestacije, koja će

se održati dana ___16. 05. 2012.u Maloj gradskoj

Vijećnici grada Orahovice, Franje Gavrančića 6, s početkom u 18,00__sati

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D:

  1. Usvajanje zapisnika sa 69. sjednice Odbora za kulturno- turističke manifestacije,
  2. Rasprava o prijedlogu Programa za “Orahovačko proljeće“
  3. Usvajanje Programa za “Orahovačko proljeće“
  4. Rasprava o protokolu cvjetne povorke
  5. Usvajanje protokola cvjetne povorke
  6. Otvaranje turističke sezone na Turističkom kompleksu „Orah“
  7. Različito

 

 

S poštovanjem,

Molim Vas da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost najavite na telefon 673-351.

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA ZA

KULTURNO- TURISTIČKE MANIFESTACIJE

GRADA ORAHOVICE

Josip  Nemec

PDF verzija