Saziv 25. sjednice gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIĈKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/09-01/04

URBROJ: 2189/12-03/01-1225

Orahovica, 31. svibnja 2012.

ĈLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

–    GRADA ORAHOVICE –

 

–  S V I M A  –

Na temelju ĉlanka 35. stavka 1. alineje 2. i 3. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), i članka 19. stavka 1. alineje 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09),

S A Z I V A M

25. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan

05. lipnja  2012. godine (utorak) s početkom u 19,00 sati

u Velikoj gradskoj vijećnici (središnji gradski park)

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D:

 

 

1.   Usvajanje zapisnika s 23. i 24. sjednice Gradskog vijeća,

 

2.   Aktualni sat Gradskog vijeća,

 

  1. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području grada Orahovice (Izvjestitelj: Sanja Pančić),

 

  1. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Orahovica (Izvjestitelj: Sanja Pančić),

 

  1. Donošenje Odluke o imenovanju Natječajnog povjerenstva Gradskog vijeća za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Orahovica (Izvjestitelj: Odbor za izbor i imenovanja)

 

  1. Izvješće o utrošku proračunske rezerve (Izvjestitelj: Josip Nemec)

 

PREDSJEDNIK:

Zvonimir Varga

PDF verzija