Zaključak o financijskoj potpori Udruzi PAUK-Revija nakita

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

ZAKLJUČAK

o financijskoj potpori Udruzi „PAUK“ iz Orahovice

za organizaciju revije i sajma nakita

I

Udruzi „PAUK“ iz Orahovice, za financiranje organizacije sajma revije i nakita koji će se održati u Orahovici 05.05.2012 godine, daje se financijska potpora u iznosu od 5.000,00 kuna.

 

II

Sredstva iz točke I. ove Odluke osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu Pozicija R007, Konto 32999-Dan grada Orahovice.

 

III

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odijelu grada Orahovice.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

Klasa: 402-08/12-01/32

Urbroj: 2189/12-01/01-12-2

Orahovica, 03. travnja 2012.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija