Zaključak o dodjeli proračunskih sredstava Udruzi umirovljenika Hrvatske, Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 3. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

ZAKLJUČAK

o dodjeli proračunskih sredstava Udruzi umirovljenika Hrvatske, Orahovica

I

UDRUZI UMIROVLJENIKA HRVATSKE GRADA ORAHOVICE daje se iznos od 5.000,00 kuna iz proračunskih sredstava namijenjenih Udruzi za 2012. godinu za Uskršnje blagdane.

 

II

Sredstva iz točke I. ove Odluke osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu, Pozicija R181, Konto 38114-Udruženje umirovljenika Orahovica.

 

III

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odijelu grada Orahovice.

 

IV

Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 402-08/12-01/28

URBROJ: 2189/12-01/11-2

Orahovica, 02. travnja 2012.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija