Zaključak o dodjeli proračunskih sredstava LAG PAPUK Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 3. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

ZAKLJUČAK

o dodjeli proračunskih sredstava LAG „PAPUK“ Orahovica

I

LAG „PAPUK“ Orahovica, F. Gavrančića 6 daje se iznos od 20.000,00 kuna iz proračunskih sredstava namijenjenih LAG „PAPUK“ za 2012. godinu za potrebe njihovog rada.

 

II

Sredstva iz točke I. ove Odluke osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu Pozicija R064, Konto 32379-Ostale intelektualne usluge.

 

III

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odijelu grada Orahovice.

 

IV

Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 302-01/10-01/2

URBROJ: 2189/12-01/01-12-16

Orahovica, 17. siječnja 2012.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija