Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Enigmatskoj udruzi 2012

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

ZAKLJUČAK

o dodjeli financijskih sredstava ENIGMATSKOJ UDRUZI ORAHOVICA

za sudjelovanje na „28. Enigmatskom vlaku“

I

ENIGMATSKOJ UDRUZI ORAHOVICA dodjeljuju se financijska sredstva za sudjelovanje na „28. Enigmatskom vlaku“ koji će se održati 21. i 22.travnja 2012. godine u Osijeku, u iznosu od 1.000,00 kuna.

 

II

Sredstva iz točke I. ove Odluke osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu, Pozicija R203, Konto 38119-Enigmatska udruga Orahovica (donacija iz redovnih sredstava za rad udruge).

 

III

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odijelu grada Orahovice.

 

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 402-08/12-01/25

URBROJ: 2189/12-01/01-12-2-2

Orahovica, 13. travnja 2012.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija