Saziv 23. sjednice Gradskog Vijeća

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

–          GRADA ORAHOVICE  –

–  S V I M A  –

Na temelju članka 35. stavka 1. alineje 2. i 3. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09) i članka 19. stavka 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09),

 

 

S A Z I V A M

23. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan

24. travnja 2012. godine (utorak) s početkom u 19,00

sati u Velikoj gradskoj vijećnici (središnji gradski park)

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća,
  2. Aktualni sat Gradskog vijeća,
  3. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršavanju Proračuna Grada Orahovice za razdoblje 01.01. – 31.12.2011.godine (Izvjestitelj: Josip Nemec),

 

  1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja grada Orahovice prigodom obilježavanja Dana grada – blagdana Našašća Svetog Križa, 3. svibnja 2012.godine (Izvjestitelj: Odbor za priznanja – predsjednik),

 

  1. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu deratizacije na području

grada  Orahovice u 2012. godini   (Izvjestitelj: Josip Nemec)

 

 

 

– 2 –

  1. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima i prikolici ulicama Kr.Zvonimira – M.Gupca – P.Preradovića  obrtu  KRUŠKA P.Moslavina (Izvjestitelj:Josip Nemec)

PREDSJEDNIK:

 

Zvonimir Varga

PDF verzija