Poziv za testiranje kandidata prijavljenih na objavljeni Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 86/08 I 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja, upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE

kandidata prijavljenih na objavljeni Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

I

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice raspisao je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Zamjenik pročelnika – tajnik grada – 1 izvršitelj-ica.

 

II

 

Povjerenstvo je utvrdilo da testiranju može pristupiti jedan kandidat koji ispunjava sve formalne uvjete iz oglasa, i to:

 

–         Sanja Pančić, Bana Josipa Jelačića 34, Orahovica

 

III

 

Testiranje će se obaviti dana 20.travnja 2012.godine u prostorijama Gradske uprave Grada Orahovice, Franje Gavrančića 6, Orahovica  u 11,00 sati.

Pisani test sastojat će se od 20 pitanja, koja će obuhvatiti sva područja testiranja, a svaki odgovor dodjeljuje se broj bodova od 1 do 10.. Rješavanje testa traje najviše 60 minuta.

Ostale obavijesti navedene su u Uputama i obavijestima kandidatima, koje su prethodno objavljene na web-stranici Grada Orahovice (www.orahovica.hr).

Ukoliko kandidat, bez obzira na razloge, ne pristupi testiranju u naznačenom terminu, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

 

IV

 

O rezultatima testiranja kandidat će biti obaviješten osobno, istog dana, petak 20.travnja 2012. godine u 12,30 sati u prostorijama Gradske uprave Grada Orahovice, nakon toga će biti izvršena provjera praktičnog rada na računalu, te obavljen intervju s kandidatom koji na pisanom testiranju ostvari najmanje 50 % ukupnog broja bodova.

 

V

 

Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Orahovice.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

Klasa: 112-01/12-01/03

Urbroj: 2189/12-02/01-12-5

Orahovica, 13.travnja 2012.

Predsjednik:

Darko Žužak

Dostaviti:

1. www.orahovica .hr

2. Oglasna ploča

3. Pročelnik JUO

4. Pismohrana

 

PDF verzija