Orahovica je sve veći turistički mamac, manifestacije jače i brojnije

Nakon pregledane i usvojene dokumentacije od strane Vijeća Turističke zajednice grada Orahovice, održana je godišnja, redovna i izvještajna skupština zajednice. Predsjednik TZG-a Orahovica i orahovački gradonačelnik Josip Nemec iznio je izvješće o radu u sklopu kojeg je rekao:

-Orahovica ima i velik broj specifičnih oblika turizma za ponuditi npr. lovni turizam, ribolovni, planinarski, vinski, seoski, kulturni turizam, ekoturizam, manifestacijski turizam. Treba uložiti dosta napora da se razvije boravišni turizam. Poseban naglasak stavio bih na razvoj kulturnog turizma. Održali smo sve planirane manifestacije koje su privukle veliki broj gostiju, ali isto tako i domaćih posjetitelja.

Ono što je jako važno ostvarili smo još bolju suradnju s gradskim udrugama koje su uglavnom nositelji pojedinih događaja što i znatno olakšava rad zajednice. U našem gradu je u 2011. godini ostvareno 3308 noćenja, što iznosi 275 noćenja mjesečno. Od 3.308 noćenja 2.680 noćenja ostvarili su domaći turisti, a strani turisti ostvarili su 628 noćenja tijekom 2011.g. To je velika i značajna brojka, ali sigurno je daće ove turističke sezone biti još U cilju unapređenja turizma na turističkom kompleksu „Jezero-Ružica grad“ realiziran je projekt i postavljen novi sat koji pokazuje točno vrijeme, temperaturu zraka i temperaturu vode. Investitor postavljanja ovoga sata je Turistička zajednica grada Orahovice uz potporu Hrvatske turističke zajednice, a uz istu potporu postavljeno je i 8 novih znakova smeđe turističke signalizacije. Puštena je u pogon nova internet stranica TZG-a Orahovica s kojom još više želimo pojačati turističku promidžbu grada. – zaključio je predsjednik Nemec. U nastavku skupštine jednoglasno su izglasane određene promjene Statuta kako bi isti bio u skladu s novim zakonom o turizmu te također izmjene u Pravilniku koje se odnose na ustrojstvo Turističkog ureda TZG-a Orahovica. Skupštinarima je prezentiran i cjenik izrade novog promidžbenog panoa koji se izgrađuje na ulazu u Orahovicu iz pravca Čačinaca, a predsjednik TZG- Josip Nemec naglasio je kako će slični panoi biti postavljen ii na ostalim ulazima u grad. U planu i programu rada za naredno razdoblje, predsjednik Nemec je istaknuo nekoliko odrednica:

-Pozicioniranje grada Orahovice kao gostoljubivog, ekološki osviještenog i privlačnog mjesta, promicanje izvornih vrijednosti, podizanje kvalitete turističkih usluga i proizvoda, uređenje mjesta i okolnih izletišta, uređenje šetnica (postavljanje ružičnjaka, sadnja cvjetnih rasadnika), povećanje broja dolazaka i noćenja turista (obogatiti ponudu paket aranžmana i izleta putničkim agencijama i ostalim turističkim zajednicama, dalji razvoj turističke ponude grada Orahovice (organizacija dosadašnjih manifestacija, te uvođenje novih manifestacija, promicanje turističke ponude na sajmovima, putem Internet stranica, tiska i sl. Ovo su samo neki od ciljeva i planova kako bi Orahovica postala turističko središte Slavonije i Baranje. – zaključio je Nemec. Skupština je na kraju potvrdila i izglasala odluku o otvaranju turističkog ureda te zaposlenju direktora istog te dala potporu udruzi ”Klub dostava zvuka” za dodjelu gradskog priznanja povodom Dana grada Orahovice. (V.G.)